Gå til innhold
Akvaplan-niva's nyinnkjøpte autonome fartøy «Otter Pro»  er produsert av Kongsberg Maritime. Foto: Akvaplan Niva
Akvaplan-niva's nyinnkjøpte autonome fartøy «Otter Pro» er produsert av Kongsberg Maritime. Foto: Akvaplan Niva

Akvaplan-niva's nyinnkjøpte autonome fartøy «Otter Pro» er produsert av Kongsberg Maritime.

Akvaplan-niva har gått til anskaffelse av det ubemannede fartøyet «Otter Pro» fra Maritime Robotics. Fartøyet er 2 m lang og veier 75 kg. Den fjernstyres fra en PC eller telefon, og kan utstyres med en rekke avanserte måleinstrumenter, alt etter oppdragets formål, skriver selskapet i en melding. «Otter Pro» drives av elektriske motorer og er svært stillegående, noe som gir bedre kvalitet på målinger. Anvendelsen av et fjernstyrt fartøy gir også lavere kostnader sammenliknet med bruk av bemannet båt. Otter er modulbasert og kan derfor lett pakkes i en bil for transport til aktuell lokasjon. Dette gir økt fleksibilitet i gjennomføring av oppdrag.

Typiske oppgaver for bruk av «Otter Pro» er gjennomføring av nøyaktig dybdekartlegging som tilfredsstiller Kartverkets tekniske spesifikasjoner i innsjøer eller kystnære havområder. En Otter kan også lastes med sensorer for kartlegging av hydrografiske variabler som saltholdighet, temperatur, oksygen, og partikler i vannmassene. I tillegg kan den anvendes til å overvåke algeoppblomstringer gjennom målinger av fluorescens i vannmassene. Ved å montere avanserte ekkolodd på Otter kan man også overvåke fisk og dyreplankton. Ved bruk av en fjernoperert vinsj kan målingene gjennomføres fra vannoverflaten og til bunnen av en innsjø eller i grunne havområder.