Gå til innhold
Annonse
Den russiske krysseren ”Murmansk” grunnstøtte og delvis sank utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994. (Foto: Kystverket)
Den russiske krysseren ”Murmansk” grunnstøtte og delvis sank utenfor Sørvær på Sørøya på Finnmarkskysten 24. desember 1994. (Foto: Kystverket)
Annonse

- Det er gitt klarsignal til Kystverket om at anbudsrunden om fjerning av vraket av den russiske krysseren ”Murmansk” ved Sørvær kan settes i gang, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kystverket vurderer i sin mulighetsstudie at vraket ligger relativt lett tilgjengelig og kan fjernes på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Kystverket har forberedt anbudsrunden og vil starte anbudsprosessen før jul. En fjerning av vraket er av et slikt omfang at den vil lyses ut som offentlig anbud også i EØS-området.

Gitt at det er kapasitet i markedet for en fjerning og opphugging av vraket, forventer Kystverket at en fjerning av vraket kan påbegynnes sommeren 2009, og være fullført ved årsskiftet 2010/2011. Anbudet tar forbehold om Stortingets samtykke.
Annonse