Gå til innhold
Annonse

15 sikkerhetstilrådinger etter «Helge Ingstad»-ulykken

Foto: Redningsselskapet
Foto: Redningsselskapet

Basert på undersøkelsen «Helge Ingstad»-ulykken fremmer Statens havarikommisjon for transport 15 sikkerhetstilrådinger på følgende områder, som har til formål å forbedre sikkerheten. 9 av tilrådningene går til Sjøforsvaret.

Annonse
 1. Sjøforsvaret bør etablere kompetansekrav og prosedyrer for opplæringsaktivitet på bro som både ivaretar opplæringsfunksjonen og sikker navigasjon.
   
 2. Sjøforsvaret bør vurdere karriereløpet for marineoffiserer og klareringsprosessene for vaktsjefer,sett opp mot Sjøforsvarets bemanningskonsept for fregatter. Dette med tanke på å sikre et tilstrekkelig kompetanse- og erfaringsnivå.
   
 3. Sjøforsvaret bør etablere systematisk samhandlingstrening for hele brobesetningen.
   
 4. Sjøforsvaret bør gjennomgå og revidere styrende dokumentasjon for brotjenesten.
   
 5. Sjøforsvaret bør gjennomgå og forbedre systemet for medisinsk seleksjon og oppfølging med hensyn til synsfunksjon.
   
 6. Sjøforsvaret bør gjennomgå bruken av AIS, og etablere kompenserende sikkerhetstiltak ved bruk av AIS i passiv eller kryptert modus.
   
 7. Sjøforsvaret bør, i samarbeid med Kystverket, gjenoppta og formalisere samarbeidet om å utarbeide og implementere retningslinjer for bruk av Warship AIS som hjelpemiddel i tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral, samt i øvrige norske sjøtrafikksentralers tjenesteområder etter behov.
   
 8. Sjøforsvaret bør gjennomgå eget driftskonsept slik at sikkerhetsstyring og operative behov blir sammenholdt som styringsparametere.
   
 9. Sjøforsvaret bør installere VDR på Sjøforsvarets fartøyer.
   
 10. Forsvarsdepartementet bør innføre, særlig for sikkerhetskritiske funksjoner, en ordning som gir Sjøforsvaret en systematisk oversikt og positiv kontroll med hviletiden. I tillegg bør det settes krav om kompenserende tiltak i tilfeller hvor man går ut over rammene for hviletid som er satt i den sivile forskriften.
   
 11. Rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. bør etablere sikkerhetstiltak for bruk av dekksbelysning, som sikrer at belysningen ikke kommer i konflikt med synlighet av navigasjonslanterner.
   
 12. Rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. bør gjennomgå og forbedre praksis for brosamarbeid og sikker navigasjon med los om bord.
   
 13. Sjøfartsdirektoratet bør adressere næringen generelt med hensyn til at bruk av dekksbelysning kan komme i konflikt med synlighet av navigasjonslanterner.
   
 14. Kystverket bør gjennomgå og forbedre trafikkovervåkingen, med hensyn til bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemidler.
   
 15. Kystverket bør gjennomgå og forbedre praksis og rutiner for trafikkinformasjon
Annonse