Gå til innhold
Annonse

10 personer omkom på norske næringsfartøy i 2018

Illustrasjonsfoto: Magnus Jonas Fjell/Sjøfartsdirektoratet
Illustrasjonsfoto: Magnus Jonas Fjell/Sjøfartsdirektoratet

Selv om det i 2018 er en svak nedgang i antall registrerte ulykker, var det en markant oppgang i antall omkomne – fra syv personer i 2017 til ti personer i 2018. Syv av de omkomne i 2018 jobbet på fiskefartøy.

Annonse

Det opplyser Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

- Ti omkomne er ti for mange og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant de som jobber ombord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i meldingen.

Omlag 53 % av dødsulykkene de siste fem årene skyldes personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker. Blant skipsulykkene går kollisjon, kantring, og grunnstøtinger igjen de siste fem årene, mens det blant personulykkene* hovedsakelig er snakk om fall til sjø, fall om bord, og støt/klemskader. Når det gjelder personskader, så ble det i 2018 registrert 226 skader på personer, mot 231 i 2017.

 Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Foto: Magnus Jonas Fjell / Sjøfartsdirektoratet
Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Foto: Magnus Jonas Fjell / Sjøfartsdirektoratet

Når det gjelder skipsulykker* så er tallene relativt stabile, sammenlignet med de siste fem årene, hvor direktoratet har registrert 1241 skipsulykker. I 2018 ble det registrert 240 skipsulykker, og av disse var 40 % av skipsulykkene grunnstøtinger, 14 % kontaktskader, 12 % brannhendelser, og 11 % miljøskader. De resterende 23 % var fordelt over andre ulykkes kategorier.

- Det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid ute i næringen, noe som nok også bidrar til at tallene for skipsulykker ikke øker. På den ene siden hadde vi håpet at tallene skulle gå mer ned, men vet samtidig at de krevende forholdene vi har langs kysten også vil gjøre det vanskelig å unngå at ulykker skjer, det er derfor viktig at dette er en del av risikovurderingen den enkelte gjør før seilasen og arbeidet starter om bord, sier Alvestad

I 2018 har sjøfartsdirektoratet registrert 33 ulykker med miljøutslipp. Det er hovedsakelig snakk om mindre utslipp (5 – 200 liter) med olje eller diesel. Av de få større utslippene så ble det rapportert om utslipp av 217 tonn raffinerte oljeprodukter i forbindelse med en kontaktskade, mens et annet eksempel var utslipp av 10 000 liter diesel i forbindelse med en kollisjon.

Annonse