Gå til innhold

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.

Skipsrevyen nr. 2/19971: M/S «Lyshav» fra Båtservice Verft AS, Vindholmen

Rrederi A/S Lystrade, Oslo, overtok islutten av oktober sitt nyeste skip, M/S «Lyshav», fra Båtservice Verft, Vindholmen». Dette var det første av to skip fra Båtservice Verft til dette rederiet, og det er satt inn på linjen som trafikkerer en rekke havner på Østlandet og Storbritannia samt Eire. Skipet er verftets byggnr. 569.

«Lyshav» har en dødvekttonnasje på 335 long tons, mens bruttotonnasjen er holdt i underkant av 1600 reg. tons, ca 1120 NRT. Det bygges i klasse i Det Norske Veritas + 1A1 Ice-BEO og i henhold til norske  Skipskontrolls regler for uinnskrenket fart, unntatt tropene.

Dimensjonene er:
Lengde o.a. 79.98 m.
Lengde p.p. 74,50 m.
Bredde 13,75 m.
Dybde 6,52 m.

Skroget er helsveiset og bygget med utpreget bulbbaug, kort bakk og poop, krysserhekk med akterspeil, og overbygningen og maskinrommet er plassert akterut. Det er bygget som enkeltdekker med to lasterom og to store luker, hver betjent med en 5-og en 10 tonns bom. De to lasterommene gir en samlet plass til 139 380 kbf bulklast eller grain, 127 890 kbf stykkgods eller bale. Lukeåpningene er på 20,76 x 10,15 m. Tanktoppene er av 18 mm stålplater , forsterket for bruk av grabb. Skipet er såvel bulk-som stykkgodsskip, med de forskjellige muligheter for lasteføring som dette gir. Det er også konstruert i.h.t.IMCO`s regler for føring av korn i bulk uten bruk av spesielle kornskott.

Maskineriet

Fremdriftsmotoren er eb NOHAB Polar Type SF 112 VS-F, 12 sylindret, 4 takts dieselmotor som yter 2100 HK v/750 o/min. koblet til liaaen reduksjonsgear og vripropellanlegg. Hjelpemotorene er to svenske dieselmotorer , hver på 180 HK v/1500 o/min. med britiske generatorer hver på 120 kVA. I tillegg er installerte et mindre hjelpeanlegg, Lister diesel på 64 HK v/1500 o/min. til generator på 47,5 kVA.

Dekksmaskineriet omfatter 4 lastevinsjer og 4 toppvinsjer, hver på 5 tonn, 4 bomsvingsvinsjer, ankerspill og capstan, alt av Hydraulikk Brattvaag fabrikat. Andre hjelpemaskiner omfatter kompressorer, separatorer, pumper m.v. avpasset til de behov som gjelder for skipets drift.

Det elektroniske utstyret holder den samme høye standard som gjelder for skipet for øvrig. På broen finner man Raytheon radar, gyroanlegg, ekkolodd og bunntrykkloggens indikator. Decca Navigator m.v. Radiostasjonen omfatter et rikholdig utstyr for telekommunikasjn av forskjellig slag, 100 W radiotelefon komb. m/peileapparat samt VHF. Dessuten er det installert et Phonico interkommunikasjonsanlegg.

Innredningen er laget med plass for i alt 17 personer, mens skipet seiler med 12 besetningsmedlemmer. Sikkerheten er ivaretatt på beste måte, redningsutstyret har rikelig kapasitet og brannteknisk er både CO2, skum og vannutstyr benyttet.

M/S «Lyshav» er et skip i en serie på 14 skip fra Båtservice Verft A/S, en serie som ble innledet med M/S «Tornes» (omtalt i forrige utgave av Skisrevyen). «Lyshav»s kaptein er Fritz Olsen.