Ubåtsjefer skal utdannes på Vestlandet de kommende dagene

Norske og allierte fartøy gjennomfører ubåtsjefskurs på Vestlandet

Den årlige øvelsen Arctic Dolphin startet denne helgen på Vestlandet. Arctic Dolphin planlegges og ledes av Sjøforsvaret i Bergen, og har både nasjonal og internasjonal deltakelse.

Publisert Sist oppdatert

Øvelsen er en viktig del av et årlige ubåt-sjefskurset og gir god trening for både fremtidige ubåt-sjefer og anti-ubåt enheter som fregatter og maritime patruljefly (MPA), heter det i en pressemelding fra Forsvaret.

Årets øvelse går fra 6. til 17. februar både utaskjærs i Nordsjøen og innaskjærs i området mellom Stord og Sognefjorden.

Øvingsområde vil finne sted i Nordsjøen og dedikerte områder mellom Sognefjorden i nord og Stord i sør. For å sikre god koordinering med sivil skipstrafikk har Sjøforsvaret, i år som i fjor, en liaison-offiser på Fedje VTS.

– Øvelsen er viktig for gjennomføringen av det årlige ubåtsjefskurset, og gir et godt grunnlag for norske og utenlandske elever. I tillegg til å øve fremtidige ubåtsjefer, vil fregatter og maritime patruljefly til øve antiubåtkrigføring og samtrening. Øvingsområdet i seg selv gir god trening, ettersom vi opererer i krevende norske forhold i Nordsjøen, langs kysten og innaskjærs under vinterforhold sier Sjef Ubåttjenesten, Kommandør Øystein Valland i meldingen.

Alliert deltakelse på både øvelsen og sjefskurset generelt er avgjørende for alliert samarbeid.

– Som en del av det 53. norske ubåtsjefskurset, er det spesielt viktig at vi får allierte nasjoner til å både delta og bidra til en effektiv og sikker gjennomføring, samtidig som vi legger til rette for at fartøyene får erfaring med operasjoner i våre områder, forteller Sjef Marinen, Flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Om Arctic Dolphin:

  • Arctic Dolphin er en årlig øvelse som fokuserer på gjennomføringen av marinens ubåtsjefskurs. Den involverer også allierte deltakere og finner sted utenfor bergensområdet.
  • Dato: 6. Februar til 17. Februar
  • Område: Nordsjøen utenfor Bergen, og områder innaskjærs mellom Stord og Sognefjorden.
  • Norske Deltagende fartøyer: Fregatten KNM «Otto Sverdrup», og ubåten KNM «Utvær».
  • NATO- fartøy: FGS «Mecklenburd-Vorpommern» (Tyskland), HMS «Portland» (Storbritannia), OPS «Gen T. Kosciouszo» (Polen) – tre fartøy fra NATOs stående maritime styrke (SNMG1), Tysk ubåt, og danske HDMS Hvidebjørn.
  • Allierte luftenheter: Tysk MPA (P3C), britisk MPA (P8), samt polsk, tysk og engelsk maritimt helikopter som opererer fra fartøyene.