Viseadministrerende direktør Joar Gjerde i Intership på HavExpo 2024 forteller at selskapet skal ansatte flere fiskehelseeksperter for å holde tritt med utviklingen.

 – Kombinert behandlingsmetode viser gode resultater

Intership har vokst til å bli en betydelig aktør med 700 ansatte og 38 fartøy etter de ble kjøpt opp av ny eier og fusjonert med Aquaship. Nå satser rederiet på alle typer fartøysegment innen havbruk.

Publisert

Viseadministrerende direktør Joar Gjerde i Intership forteller til Kyst.no at selskapet har vokst betydelig etter de fikk nye eiere i desember i fjor. 

– Vi har fått inn store sterke eiere i AIP, som er et amerikansk PE-fond. De kjøpte opp både Intership og Aquaship, som gjør at vi nå er i en pågående prosess med å slå sammen selskapene. Det nye er at vi ikke bare har brønnbåter, vi har nå alle fartøysegmenter innenfor havbruk, sier Gjerde. 

Stor økning i flåten

Intership ble opprettet i 2014 og har operert som et rent brønnbåtrederi siden da. 

– Vi vil fremover operere båter både innenfor brønnbåt, servicebåter, fôrbåter, bløggebåter og utilitybåter, som er kombinert brønnbåter med mulighet for bløgging også. Du kan bruke det til begge deler, forteller han. 

Totalt i flåten har selskapet nå 38 fartøy, som er stor økning fra selskapets ni brønnbåter de hadde i flåten, i tillegg til to brønnbåtene som er under bygging i Tyrkia. 

– Nybyggene består av en 4000 kubikker og en 6500 kubikker, som blir den desidert største båten i flåten vår. Vi har også en brønnbåt til som er under bygging, som er en konvertert PSV, som var et prosjekt som Aquaship hadde. 

Nybyggene går rett på kontrakt og er ventet levering i løpet av året. 

– Naturlig å bidra i utviklingen

CleanTreat:

  • Er et vannrensesystem som fungerer ved å fjerne legemidler fra behandlingsvannet før det returneres i sjø ferdig renset.

  • Systemet muliggjør bruk av effektive medisiner som gir god fiskevelferd på en miljømessig og forsvarlig måte.

  • Det har også den ekstra fordelen av å fjerne organisk materiale fra behandlingsvannet, inkludert lakselus og eggstrenger, for å forhindre utvikling av resistens mot medisinen.

I aprilutgaven av Norsk Fiskeoppdrett, kan man lese om Trond Williksen i Benchmark som sier at en av fremtidsvisjonene deres er å integrere CleanTreat- systemet i nye brønnbåter som skal bygges. Han ønsker at dette blir en standard teknologi som er lett tilgjengelig og mindre kostbar for oppdretterne. De har derfor valgt å inngå samarbeid med Intership, MMC og Salt Ship Design.

Gjerde sier de ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor havbruk og behandling av oppdrettsfisk, og inngikk derfor dette samarbeidet med Benchmark og de andre partene. 

– Som et selskap som driver med ferskvannsbehandling med egenprodusert vann, ser vi det som naturlig å bidra videre i utviklingen av nye metoder.

En integrert brønnbåt med CleanTreat tenker Gjerde bør være en større brønnbåt, med et volum på nærmere 6000 m³, for å oppnå tilstrekkelig effektivitet. 

– Båten vil da ha et fullintegrert CleanTreat-system om bord, tilpasset skipets øvrige systemer for høyest mulig effektivitet og skånsom behandling av fisk og rensing av vann, sier han.

– Viktig verktøy

Gjerde mener CleanTreat vil være et svært viktig verktøy og supplement til dagens behandlingsmetoder og ikke minst som et fremtidig miljøvennlig og bærekraftig behandlingsverktøy.

Han melder om et svært godt samarbeid med både MMC/Salt og Benchmark i dette prosjektet. 

– Partene utfyller hverandre på en god måte og bidrar med ulik og viktig ekspertise. På denne måten har man klart å utvikle et optimalt fartøyoppsett, sier han.

Tilbake på HavExpo-messen sier Gjerde til Kyst.no at de ønsker å integrere CleanTreat i kommende brønnbåter. 

– Men det er en stor investering, så vi er avhengig av å ha en oppdretter med på prosjektet, påpeker han. 

Han forteller at dette har vært et utviklingsprosjekt som har pågått i godt over et års tid, og vi har dialog med noen oppdrettere som kan være interessert i dette her. 

– Man har jo også mulighet for ferskvannsbehandling, for eksempel. Man kan jo drive med ferskvannsbehandling i tillegg til Ectosan/CleanTreat-behandling. Du kan ha ulike mekaniske avlusingssystemer. Men alt er selvsagt opp til hva oppdretterne ønsker. Men om man ønsker et CleantTreat-system, så har man ikke noen begrensninger, man kan også få andre systemet integrert, påpeker han.

– Viser svært gode resultater

Gjerde sier Intership har jobbet og investert mye i fartøy med kombinasjonsbehandlinger.

– Vi bygget opp rederiet mye rundt ferskvannsbehandling, og har bygget opp kapasiteten på våre fartøy de siste årene. De har gjerne høyere kapasitet og anlegg enn konkurrentene våre da, forteller han fornøyd. 

Kombinasjonsbehandlinger er noe han påpeker selskapet helt klart vil fortsette å satse på i fremtiden. 

 – Det er miljøvennlig, det er bærekraftig, og det kan ikke diskuteres i forhold til fiskehelse. Selskapet har FLS-avlusingssystem om bord på flere av deres fartøy, og behandlingene med avlusingssystemet og ferskvann viser veldig gode resultat, forteller Gjerde.

Om man skal behandle fisken for enten lakselus eller gjelleproblemer, så kjører selskapet kombinasjonsbehandlinger. 

Intership/Aquaship har nå 38 fartøy i flåten, deriblant brønnbåten "Inter Nord", som man ser her på vei til neste oppdrag. Foto: Intership.

– Vi kjører fisken først i ferskvann et gitt antall timer. Deretter så losser vi den ut gjennom FLS-systemet på vei tilbake i merden. Her ser vi veldig gode resultater. Fisken spiser med en gang den er tilbake i merden, det er ingen dødelighet å melde om og lusetallene er gode. Man ser veldig lite eller ingen lus igjen på fisken, sier han. 

Mindre holdetid

Gjerde forklarer at ved å gjøre det på denne metoden, så kan du ha kortere holdetid i tankene. 

– Du kan gå for eksempel fra 6–7 timer holdetid, og kanskje ned til 3–4 timer holdetid. Mye av lusen er svekket etter holdetiden i ferskvannet, og når man da skal ha fisken tilbake i merden, kjører vi den med FLS- og flusher siste rest av lakselusen av med 0,6 bar i trykk. Vi kjører et veldig lavt trykk slik at det blir mest mulig skånsomt for fisken. Denne metoden har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på fra oppdretterne, sier han. 

Selskapet har flere båter som har brukt kombinasjonsbehandlinger og de har vært i drift siden dag en. 

– Det har gått veldig fint, det har vært marginalt med utfordringer.

Gjerde sier at et av nybyggene de holder på å bygge nå er en 6500 kubikker, som blir rederiet desidert største båt i flåten

– Der blir det et betydelig FLS-anlegg i kombinasjon med ferskvann. Der har vi et 15 000 kubikks RO-anlegg og tre linjer med FLS-system i tillegg, som er basert på de erfaringene vi nå har gjort oss med de andre båtene. Vi har høy kapasiteter på de anleggene vi har, så vi kan ha relativt høy tetthet på fisken og den har det fremdeles veldig bra, sier han. 

Totalt så teller selskapet nå 700 ansatte, som da er inkludert seilende mannskap og de som jobber på land.