Kvinnedagen:

Skipselektrikker Emilie Skjolden.

Løfter frem maritime kvinner på kvinnedagen

Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11 prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen ligger på 21 prosent. Kampanjen Maritim Karriere løfter frem maritime kvinner.

– Vi har helt klart en jobb å gjøre. Vi må jobbe systematisk med å øke kvinneandelen, og en viktig del av den jobben er å løfte frem flere kvinnelige rollemodeller som kan bane vei innen næringen, sier Karin Gjerløw Høidahl, ansvarlig for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund.

Høidahl er ansvarlig for rekrutteringskampanjen Maritim Karriere, som i anledning kvinnedagen 8. mars har løftet frem flere maritime kvinner i sine kanaler. Norges Rederiforbund og Maritimt Forum står bak Maritim Karriere.

Kvinnelige ambassadører 

Maritim Karriere har valgt ut 10 unge mennesker til å bli Maritim Karriere-ambassadører, som viser frem jobben eller utdanningene sine til de som er nysgjerrige på hva maritim næring har å tilby. Av disse 10 er hele seks kvinner: 

I anledning kvinnedagen er Maritim Karriere-ambassadør Emilie Skjolden profilert av Regjeringen i en film sammen med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Her sier Skjolden:

– Når en kvinne kommer ut i et mannsdominert yrke, må vi må bevise at vi er gode nok i jobben. Det gjør oss bedre. Vi lærer fortere og er mer interesserte i å gjøre jobben. Bare det å få et kvinnelig skifterom ville vært en forbedring. Da hadde jeg sluppet å gå til lugaren for hver gang jeg må skifte. 

– Vi mangler kvinner i maritim næring. Det må vi gjøre noe mer. Fordi vi trenger både kunnskap, innovasjon og nytenkning i det som en av de viktigste næringene vi har. Da må kvinnene også med i maritim sektor, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i filmen. 

Kvinnelige rollemodeller tar over Snapchat

Maritim Karriere har en konto på Snapchat med over 20 000 følgere og 7000 daglige. Kontoen går på rundgang mellom forskjellige mennesker i maritim næring som viser frem sin arbeidshverdag. Denne uken har flere profilerte kvinner i maritim næring tatt over kontoen.

Daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Holding.

En av dem er Anne Jorun Møkster som er administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS i Stavanger. Hun mener man kan få flere kvinner til å velge maritim næring gjennom å markedsføre mulighetene på sjø og land, og vise frem gode eksempler fra hverdagen.

På spørsmål om hun tror kvinner møter utfordringer som menn ikke gjør i denne bransjen, svarer hun: 

Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet

– Den maritime næringen har tradisjonelt vært mannsdominert som en del andre næringer. Dette vil endre seg med tiden etter hvert som flere jenter søker seg til næringen.

Generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet mener det er utvilsomt at kvinner møter utfordringer som menn ikke gjør:

– Jenter som jobber på sjøen bryter barrierer. Maritim næring er langt fra likestilt og vi må heie på og støtte jentene som nå brøyter vei for de som kommer etter. Maritim næring må sørge for reell likestilling og tilrettelegge, ikke bruke gutters behov som norm, men se hvordan vi kan endre bransjen til det bedre både for jenter og gutter, sier Herlofson. 

– Mangfold er viktig og smart. Derfor må og vil jeg som leder jobbe for en mer likestilt næring, Det gjør hele næring bedre. Vi må sikre at flere jenter velger maritim utdanning, tilrettelegge for et større mangfold og se både gutters og jenters spesifikke behov gjennom hele karriereløpet for å være en attraktiv arbeidsgiver, mener Herlofson.

Administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten løfter frem betydningen av mangfold: 

– Det blir en bedre arbeidsplass av å ha forskjellige folk rundt seg, og da blir det er mye mer interessant å gå på jobb. Ulike folk med ulik bakgrunn ser både problemer og muligheter fra forskjellige perspektiver, og forskjellige innfallsvinkler gjør at man stiller forskjellige typer spørsmål og har andre typer ideer, sier Felin.