Hege Økland, administrerende direktør i Hy2gen Norge og Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.
Hege Økland, administrerende direktør i Hy2gen Norge og Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.

Amogy og Hy2gen Norge inngår partnerskap

Hy2gen Norge og Amogy signerte en intensjonsavtale (MoU) for å akselerere avkarbonisering i den maritime næringen under seminaret “Grønn skipsfart med Vestlandet i førersete” i Stavanger 16. november. Samarbeidsprosjekter skal sikre og skalere bruken av ammoniakk som drivstoff.

Publisert Sist oppdatert

Amogy, leverandøren av ammoniakkteknologi, og Hy2gen Norge, selskapet som utvikler produksjon av fornybar hydrogen, ammoniakk og e-brensler, har signert en intensjonsavtale om samarbeid innen grønn ammoniakk. 

Avtalen omfatter samarbeid om å fremme bruk av grønn ammoniakk som maritimt drivstoff, deltakelse i felles utviklingsprosjekter og sikre trygg bruk av ammoniakk om bord på havgående skip.

Vinner terreng av flere årsaker

- Ammoniakk vinner terreng som drivstoff av flere grunner. For det første er det et karbonfritt alternativ for å redusere klimagassutslipp og bekjempe klimaendringer, skriver selskapene i en pressemelding. 

Ammoniakk kan produseres ved hjelp av fornybare energikilder, noe som gjør det til et bærekraftig og miljøvennlig drivstoff. I tillegg har ammoniakk høy energitetthet, som medfører at den effektivt kan lagre og transportere en betydelig mengde energi. Dette gjør ammoniakk til et praktisk valg for ulike bruksområder, inkludert kraftproduksjon og transport. Amogy og Hy2gen har en betydelig innsikt i verdikjeden for ammoniakk til-kraft. 

Amogy sin Powerpack-teknologi omgjør ammoniakk til hydrogen på en utslippsfri måte. Hy2gen bygger og driver fornybare ammoniakkfabrikker for implementering i maritim industri. 

Skaleres til 1 MW for bruk i slepebåt 

Amogys teknologi for å omgjøre ammoniakk til energi har som mål å avkarbonisere sektorene som er krevende å omstille, inkludert skipsfart, kraftproduksjon og tungtransport. 

Amogys skalerbare løsning er testet i en drone, i en traktor og i en semitrailer. Maritim industri står for tur når Amogy introduserer ammoniakk som energibærer om bord på skip. Teknologien skaleres nå til 1 MW for bruk i en slepebåt. Dette er viktig for å vise teknologiens skalerbarhet, og er et skritt på veien mot en kommersialisering av teknologien for ammoniakk-til-kraft for det globale maritime markedet.

Hy2gen Norge er datterselskapet til Hy2gen AG, den globale utvikleren, byggeren og operatøren av fornybart hydrogen og hydrogenbaserte e-brenselsfabrikker. Hy2gen er en av tre partnere i Iverson eFuels-prosjektet i Sauda som jobber med å sikre grønn ammoniakk til den maritime flåten langs den 2000 kilometer lange norskekysten. 

Infrastrukturen tilknyttet havner langs Nordsjøen gjør det naturlig for Hy2gen Norge å fokusere på den maritime næringen både som kunder og som et transportmiddel til andre markeder hovedsakelig i Europa.

Vil arbeide for å tilrettelegge for ammoniakk i skipsindustrien 

- Hy2gens kompetanse og prosjekter er avgjørende for å knytte hele verdikjeden sammen og sikre forsyning av fornybar ammoniakk. Vårt samarbeid har også som mål å øke bevisstheten om ammoniakks høye energitetthet og rolle som effektiv energibærer, sier Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.

- Vi trenger samarbeid langs hele verdikjeden for å akselerere overgangen fra fossile til fornybare drivstoffer. Amogy representerer en lovende teknologi for effektiv utnyttelse av ammoniakk som drivstoff, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ammoniakk som et utslippsfritt drivstoff i skipsindustrien, sier Hege Økland, administrerende direktør i Hy2gen Norge.