Alma Clean Power, Hydrogenious LOHC Technologies og Hydrogenious
LOHC Maritime lanserer felles utviklingsavtale for utvikling av et helintegrert LOHC-SOFC (Liquid
Organic Hydrogen Carrier-Solid Oxide Fuel Cell) kraftsystem. Systemet skal leveres som en 100 kW pilot
drivlinje til det Enova-støttede prosjektet HyNjord, og demonstreres om bord på forsyningsskipet «Edda Ferd» som driftes av Østensjø Rederi.
Alma Clean Power, Hydrogenious LOHC Technologies og Hydrogenious LOHC Maritime lanserer felles utviklingsavtale for utvikling av et helintegrert LOHC-SOFC (Liquid Organic Hydrogen Carrier-Solid Oxide Fuel Cell) kraftsystem. Systemet skal leveres som en 100 kW pilot drivlinje til det Enova-støttede prosjektet HyNjord, og demonstreres om bord på forsyningsskipet «Edda Ferd» som driftes av Østensjø Rederi.

Lanserer felles utviklingsavtale for grøn skipsfart

I felleskap skal de utvikle banebrytende maritimt LOHC-SOFC-system, med høy virkningsgrad og nullutslipp med Alma sin høytemperatur SOFC- teknologi, skriver Alma Clean Power i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Alma Clean Power, Hydrogenious LOHC Technologies og Hydrogenious LOHC Maritime lanserer i dag en felles utviklingsavtale for utvikling av et helintegrert LOHC-SOFC (Liquid Organic Hydrogen Carrier-Solid Oxide Fuel Cell) kraftsystem.

Systemet skal leveres som en 100 kW pilot drivlinje til det Enova-støttede prosjektet HyNjord. Det skal demonstreres om bord på forsyningsskipet «Edda Ferd» som driftes av Østensjø Rederi.

I pressemeldingen skriver de at avtalene åpner også for hydrogen-baserte fartøy i megawatt-skala senere.

Teknologien skal sikre høy virkningsgrad ved at hydrogen trekkes ut av LOHC og brukes direkte i en SOFC-enhet for strømproduksjon.Nøkkelen til dette ligger i å bruke SOFC- enhetens overskuddsvarme til å møte varmebehovet som trengs for å frigi hydrogen fra LOHC.

Konseptillustrasjon av Alma sitt modulære Solid Oxide Fuel Cell
system.
Konseptillustrasjon av Alma sitt modulære Solid Oxide Fuel Cell system.

Sikker og enkel

Hydrogenious sin LOHC-løsning gir en sikker og enkel måte å håndtere hydrogen som drivstoff på, og bidrar dermed til å muliggjøre dekarboriseringen av den maritime industrien.

– Med dette partnerskapet utnytter vi synergier mellom Almas SOFC-løsning og vår LOHC-teknologi, og tar neste milepæl i banebrytende bruk av hydrogen som et sikkert og effektivt nullutslippsdrivstoff til skip, sier Daniel Teichmann, CEO og grunnlegger av Hydrogenious LOHC Technologies.

Øystein Skår, General Manager i Hydrogenious LOHC Maritime legger til:

– Vårt mål er å utvikle en nullutslipps kraftløsning for skipsfart, og med denne avtalen går vi sammen om å kombinere LOHC-teknologien med SOFC-teknologi for å skape en effektiv måte å produsere kraft om bord på skip på uten utslipp.

Head of On-board Technology i Hydrogenious LOHC Technologies, Holger Buech forklarer:

–Vi er veldig glade for dette partnerskapet. Det vil muliggjøre realiseringen av et integrert LOHC-SOFC-system som kombinerer sikker frigjøring av hydrogen fra en letthåndterlig energibærer med brenselceller som har høy elektrisk virkningsgrad. I tillegg løfter vi frem en spesiell teknologisk skatt ved å integrere systemenes varmebalanser, slik at vi skaper en termisk yin og yang med hydrogenteknologi.

Hvordan Hydrogenious sin LOHC teknologi virker og løser utfordringen knyttet til håndtering av hydrogen
på en sikker, enkel og effektiv måte – fra stasjonære til mobile maritime applikasjoner.
Hvordan Hydrogenious sin LOHC teknologi virker og løser utfordringen knyttet til håndtering av hydrogen på en sikker, enkel og effektiv måte – fra stasjonære til mobile maritime applikasjoner.

Benzyltoluen

Hydrogenious LOHC Technologies er en global aktør innen Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) løsninger for hydrogenlagring og transport, skriver de i pressemeldingen.

I stedet for å bruke flytende hydrogen eller hydrogengass, er hydrogenet kjemisk bundet til bærermaterialet benzyltoluen, en termalolje.

Hydrogenious LOHC Maritime benytter LOHC-teknologien til å sammenstille og markedsføre en praktisk LOHC- brenselcelledrivlinje, med attraktive sikkerhets- og håndteringsfordeler. Hydrogenet frigjøres direkte fra LOHC ombord, i kombinasjon med et brenselscellesystem.

Torleif Stokke, Head of Commercialization i Alma Clean Power, sier:

– Innføringen av LOHC i Alma-verdenen underbygger vår multidrivstoffstrategi, og legger til enda et drivstoff på vår liste over muligheter for dekarbonisering av skipsfarten. Å kombinere LOHC med våre SOFC-systemer er en utmerket måte å få best mulig utnyttelse av grønt hydrogen på. LOHC-teknologien muliggjør trygg transport og lagring av hydrogen på skip, og skyver grensene for å bruke hydrogen effektivt også på havgående skip. Kombinert med vår høytemperatur SOFC-teknologi kan vi sikre høy energieffektivitet uten utslipp.

Bernt Skeie, CEO i Alma Clean Power avslutter:

– Vi er glade for å samarbeide med Hydrogenious i et så viktig prosjekt, slik at denne banebrytende teknologien kan nå markedet og støtte rederiene på deres reise mot karbonnøytralitet.