Vard forhandler om nye kystvaktskip til 4.8 MRD

Publisert

Etter det Skipsrevyen kjenner til så pågår det nå forhandlinger med Vard om å bygge tre nye kystvaktskip til en verdi av 4,8 milliarder kroner. – Jeg ønsker ikke å kommentere de pågående forhandlingene, sier Odd Magne Nilsen i Forsvarets Materielltjenester.

Av de seks verftene som prekvalifiserte seg til anbudsrunden så var det tre som sendte inn tilbud. De tre var Vard Group AS – Langsten i Tomrefjord​, Kleven Verft AS i Ulsteinvik og Weston Group AS i Ølensvåg. Etter å ha vurdert tilbudet fra de tre norske verftene så valgte Forsvarsmateriell å forhandle videre med Vard Group AS Langsten. I følge våre kilder så har forhandlingene med Vard nå pågått i tre-fire måneder. Odd Magne Nilsen i Forsvarets Materielltjeneste bekrefter overfor Skipsrevyen at forhandlingene med Vard fortsatt pågår, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Hvis forhandlingene med Vard Group AS Langsten ikke fører frem, vil et av de to andre verftene bli innkalt igjen til forhandlinger.

Må vedtas på nytt av Stortinget

I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp-klassen erstattes av tre nye fartøyer. Nordkapp-klassen ble innfaset i 1981 og har vært i Kystvakten i snart 40 år. Det betyr at de nye kystvaktskipene skal erstatte Nordkapp, Senja og Andenes. Prosjektet ble vedtatt i Stortinget i St.prop. 1 2013/2014; da som et fartøy. I 2016 ble oppdraget endret til tre fartøyer. Totalkostnaden for de tre nye skipene er etter det Skipsrevyen får opplyst på 4,8 milliarder kroner. Endringen innebærer at Forsvarsdepartementet må fremme prosjektet på nytt for Stortinget. Det er besluttet at det skal gjøres når det foreligger en fremforhandlet kontrakt. I følge våre kilder så har man en forventning om at det skal skje våren 2018.