Foto MarineTraffic.com
Foto MarineTraffic.com

Moderne kjøleskip til Siem Shipping

Publisert

Etter salg av en rekke mindre og eldre kjøleskip hittil i år, har Siem Shipping Inc. nå kjøpt inn to moderne skip fra 2006.

Det dreier seg om Singapore-registrert MS «Star First» og Liberia-flaggede MS «Star Prima» som begge har vært innbefraktet på t/c-er av Siem Shipping siden leveringen fra byggeverft i Japan.

MS «Star First» er på 13.202 dwt ( 616.157 cbft), mens MS «Star Prima» er på 13.189 dwt (617.184 cbft).

Skipene er finansiert gjennom en trekkrettighet i bank på 100 millioner dollar som ble innvilget i 2014, samt gjennom internasjonale garantifond. Skipene blir overtatt i henholdsvis april og mai i år. Skipene fortsetter i Siem Shippings kjøleskipsorganisasjon Star Reefer.