Styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, er spent på det kommende statsbudsjettet

Spent på statsbudsjettet

Mandag blir statsbudsjettet for 2019 lagt frem av Finansminister Siv Jensen (FrP). Styrelederen i Kystrederiene håper godsfrakt sjøveien er prioritert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Godsfrakt er en viktig del av alle velferdssamfunn, og å gjennomføre det på en mest mulig skånsom- og hensiktsmessig måte er noe alle ønsker, både i Norge og globalt, sier han i et intervju på Kystrederiene sine egne nettsider.

- Skipstransport med nye grønne løsninger, vet vi er bedre enn frakt på vei. Mye gods er heller ikke egnet for å frakte på vei. Derfor vet vi at sjøtransporten og nærskipsfarten er viktige, også i fremtiden. Den generelle godsmengden vil bare øke fremover, og målet må være at mye av økningen skjer sjøveien, sier styrelederen.

Ønsker CO2-fond

Grimstad har selv sittet åtte år som stortingsrepresentant for FrP. Han er en pådriver for aktivitet i kystsamfunnene, og for å opprettholde disse er han klar på at reduksjon i utslipp fra kystflåten, samt utvikling av en «grønnere flåte» er veldig viktig.

– Det er helt klart at utslipp vil bli ytterligere avgiftsbelagt, og at «forurenser betaler- prinsippet» blir gjeldende. Co2-problematikken som man forsøker å løse med avgifter er ett eksempel på dette, og et eksempel hvor jeg mener politikerne foreslår feil medisin. Man bør tilstrebe å bygge opp et Co2-fond likt NOx-fondet. Erfaringene her viser at det er svært vellykket. Drar politikerne avgifter inn i statskassen uten å skape løsninger for næringen, lager man heller nye problemer, slår han fast.