Jørn Sund-Henriksen (t.v.) Norges Rederiforbund - Daniel Skjeldam, Hurtigruten ASA. (foto: Hurtigruten ASA.)

Hurtigruten ASA er årets maritime lærebedrift

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fremragende innsats for å tilby mange opplæringsplasser og systematisk satsing på kvalitet i kompetansearbeidet er begrunnelsen for at Hurtigruten ASA vinner prisen for årets maritime lærebedrift. Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler for første gang ut prisen Årets maritime lærebedrift.

- Hurtigruten ASA har over mange år vært en imponerende opplæringsbedrift. De har både tilbudt svært mange opplæringsplasser og har bidratt på en fremragende måte til næringen som helhet. De tar virkelig samfunnsoppdraget alvorlig, sier Hans Sande, styreleder i SNMK og leder av Norsk Sjøoffisersforbund.

I tillegg til å ha flest maritime opplæringsplasser i 2013, har Hurtigruten i mange år bidratt til at andre bedrifter også kan gi bedre opplæring. Et eksempel er at de har tatt om bord lærlinger og kadetter fra andre rederier og ferger i kortere perioder, slik at de skal få arbeide med større motorer og gjøre mer avansert navigering.

- Denne typen fleksibilitet er et eksempel på at Hurtigruten tar samfunnsansvar og gjennomfører tiltak som er mye viktigere for næringen som helhet enn dem selv som bedrift. Det er en av grunnene til at vi valgte å tildele denne prisen til nettopp dem, sier Jørn Sund-Henriksen, daglig leder i SNMK og kompetansedirektør i Norges Rederiforbund.

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil i desember hvert år dele ut prisen Årets maritime lærebedrift for å fremheve en bedrift som har gjort spesielt stor innsats det året. Hurtigruten ASA ble i år historisk med å være første mottaker av prisen. Hurtigruten har rundt 180 maritime opplæringsstillinger og i tillegg en del lærlinger innen andre fagretninger.

- Hurtigruten har vært en maritim pioner i arktiske farvann siden etableringen i 1893. Vi legger ned et betydelig arbeid i å rekruttere og utvikle dyktige norske sjøfolk, og vi er svært stolte over at dette arbeidet verdsettes. Norge trenger mye maritim kompetanse i årene som kommer, og Hurtigruten ser dette som et viktig arbeid å prioritere, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.