-Vi har en solid plattform å bygge videre på og ser fram til å fortsette å utvikle oss både innen fiskeri og offshore sier administrerende direktør i Havyard Group AS, Geir Johan Bakke, her på hovedkontoret til Havyard Group
-Vi har en solid plattform å bygge videre på og ser fram til å fortsette å utvikle oss både innen fiskeri og offshore sier administrerende direktør i Havyard Group AS, Geir Johan Bakke, her på hovedkontoret til Havyard Group

Godt resultat og spennende framtidsutsikter

Havyard Group hadde nok et godt år og oppnådde i 2012 det beste resultatet i selskapets historie. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på 247 millioner i 2012 mot 217 millioner i 2011.

Publisert

Resultat før skatt var på 234 millioner i 2012, noe som gir en resultatgrad på 14,3 % av en omsetning på 1,6 milliarder.

Konsernsjef Geir Johan Bakke er meget godt fornøyd med resultatet, og har stor fokus på å fortsette den gode utviklingen med å øke konkurransekraften for å møte et utfordrende marked framover.

- Resultatet i fjor kommer av stor innsats fra de ansatte og at vi har gode prosesser for kontinuerlig å jobbe med å forbedre oss og å effektivisere i alle ledd. Prosjektene har blitt gjennomført med god prosjektstyring og kontroll på produksjonen både hjemme og ute, sier Bakke.

Kontroll på verdikjeden

- En annen kritisk suksessfaktor er at vi har kontroll på mye større del av verdikjeden enn før. I 2005 tilførte vi ca. 7 % verdiskapning når vi bygde et plattform forsyningsskip, mens vi i dag tilfører vi over 40 % på det samme skipet. Vi har kontroll på og leverer utstyr og tjenester i de fleste leddene i verdikjeden fra design til testing og oppstart av skipene, sier Bakke.

I fjor ble det levert 5 avanserte offshore skip fra Havyards eget verft i Leirvik i Sogn. Alle skipene var av Havyard-designTM og hadde mye Havyard-utstyr om bord. Atlantic Offshore, Vestland Offshore og Havila Shipping var blant de norske rederiene som fikk skip levert fra Havyards verft i fjor. I tillegg tok Skansi Offshore fra Færøyene levering i to skip.

Det var generelt høy aktivitet i alle ledd i Havyard i fjor og det ble også levert skip med Havyard-designTM fra verft i Kina og India.

Tøff konkurranse

Selv om inntjeningen har vært god de senere årene og ordreboken ved Havyard og andre norske verft er gode er utfordringene mange. Ordrereserven ved verft i utlandet er på et lavmål og kapasiteten til å ta på seg nye ordre er stor. Nye verft kaster seg inn i markedene norske verft vanligvis opererer i og konkurransesituasjonen kommer til å bli enda tøffere. Lønnsnivået på verftene i Norge har økt dramatisk i forhold konkurrerende verft i andre land.

Havyard-direktøren er likevel ikke pessimistisk i forhold til å fortsette å utvikle og levere skipsbyggingsteknologi i Norge.

–Det ligger trusler og muligheter i alle situasjoner. Vi har lenge sett at det eneste bærekraftige på sikt er å kontinuerlig jobbe med utvikling og effektivisering. Jeg mener at vi er bedre rustet enn de fleste andre til å møte den økte konkurransen fra utlandet og å fortsette å forbedre konkurransekraften vår. Vi går inn i en tid med stadig større prispress og vi ønsker å bruke den muligheten til fortsette å effektivisere og redusere kostnader, sier Bakke.

Fokus på produkt og internasjonalisering

I tillegg til å bygge skip ved eget verft i Norge har Havyard også hatt stor suksess med å levere design, skipsutstyr og systempakker til redere og skipsverft i utlandet. Det er i dag levert eller under konstruksjon over 60 skip med Havyard-designTM for kunder i Norge, Færøyene, Russland, Tyrkia, India, Kina og Singapore.

–I Norge kan vi ikke konkurrere på timepris. Vi må levere produkt som tilfører kundene våre en merverdi. I Havyard bruker vi store ressurser på å utvikle nye og bedre produkt både innen skipsdesign, skipsutstyr og systemer og tjenester til kundene som har våre produkt. Visjonen vår er «improving life at sea» og den inspirerer oss til kontinuerlig å tenke på hva vi kan gjøre for å forbedre hverdagen til våre kunder. Kundene våre er internasjonale og vi skal være der de er for å tilby produktene de har behov for. Vår styrke er å utvikle og levere innovative produkt som er tilpasset kundens behov og som gir dem fortrinn i konkurransen med andre. For at vi skal lykkes må vi bidra til at kundene våre lykkes og det er hele organisasjonen vår fokusert på , sier administrerende direktør i Havyard Group AS, Geir Johan Bakke.

Økt satsing på fisker

Med base i Herøy i Møre og Romsdal er det naturlig å satse på fiskeri i tillegg til offshore. Herøy er kommunen i Norge med størst tetthet av fiskeri- og offshore rederi og de fleste i dette samfunnet er mer eller mindre involvert i en eller begge av disse næringene.

Havyard satser også på å design og bygge fiskebåter og båter til frakt av oppdrettsfisk. Dette var årsaken til at Havyard kjøpte majoriteten av aksjene i MMC AS i november i fjor.

MMC AS leverer teknologi og system for håndtering av fisk. De er markedsledende innen sine segment og leverer utstyr til brønnbåter for frakt av levende fisk i tillegg til utstyr for de fleste typer fiskebåter.

Ved å kombinere MMC og Havyards kompetanse om fisk og å hente ut synergiene mellom selskapene vil vi være i stand til å tilby de beste produktene og samtidig være veldig konkurransedyktige. Kundene vil kunne velge mellom å kjøpe enkeltprodukt og systemer til sine skip til å bestille ferdige skip fra Havyard med Havyard-design og MMC komplett utstyr om bord. Vi leverer alltid det kunden ønsker og har behov for. Gjennom oppkjøpet av og samarbeidet med MMC mener vi kunden vil både få bedre og mer konkurransedyktige produkt, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group AS.