Arkivfoto
Arkivfoto

Havyard skal bygge nye Smaragd

Havyard Group har signert kontrakt med rederiet Smaragd om å bygge deres nye ringnotsnurper / tråler.

Publisert

Nye Smaragd blir designet av Havyards designselskap i Fosnavåg, skal bygges av Havyards verft i Leirvik i Sogn og skal leveres til Fosnavågrederiet i april 2015.

Skipet blir Havyards nybygg nr. 121

GODT GJENNOMTENKT

For lokale fiskebåtredere er det stor stas når de får seg ny båt. Det skjer ikke hvert år og det skal gjøres skikkelig når det skjer. De fleste rederiene er familieeide og mange av rederne er aktive fiskere. Derfor mangler det ikke på engasjement og kompetanse når planleggingen av ny båt settes i gang.

- Dette er den sjette båten vår og det tredje nybygget. Vi startet diskusjonene og trakk de første linjene sammen med Havyard allerede tilbake i 2009 sier Petter Geir Smådal, skipper og en av rederne i Smaragd.

- Å planlegge ny båt er en spennende prosess og samtidig en stor beslutning for et rederi som vårt. Vi legger stor vekt på at vi skal ha et moderne fartøy og skape en god og trygg arbeidsplass for mannskapet. Derfor har vi ikke forhastet oss og brukt god tid på å tenke gjennom både de store linjene og de enkelte detaljene før vi besluttet å sette i gang. Sammen med Havyard har vi utviklet det vi selvsagt mener blir den beste fiskebåten hittil når den blir levert sier Smådal.

EN TRYGG OG LØNNSOM BÅT

Rederiet har hele tiden vært bevisst på at de skulle ha innebygd notbinge. Dette gir forbedrede arbeidsforhold for mannskapet og arrangementet vil forenkle nothåndtering i dårlig vær. Man vil også redusere lysmengden ut fra båten under kasting på natta.

Rederiet har også valgt å lukke shelterdekket, noe som også vil bidra til forbedrede arbeidsforhold for mannskap, samt at det vil forenkle renholdet av fartøyet.

I tillegg til pumping av fisk fra nota midtskips blir fartøyet utrustet for pumping fra hekken, slik at man slipper å ta trålposen fram på siden.

Både ved pumping fra not og trål er systemene spesielt utformet for skånsom håndtering av fisken.

Fisketankene er utformet for god sirkulasjon av kjølt vann slik at all fisken blir effektivt kjølt ned.

Tankene er utformet slik at de er tilpasset enkel reingjøring ved hjelp av automatiske tankvaskmaskiner.

Med tanke på forskningsoppdrag er fartøyet forberedt for installasjon av senkekjøl, og er utrustet med ekstra laboratorium og lugarfasiliteter.

Innredningen har høy kvalitet og vil være attraktiv for mannskapet.

Skroget har vært testet i modelltanken i Trondheim i vinter. Resultatene fra testene er gode, og vil bli bygd videre på for ytterligere å optimalisere fartøyet med hensyn på drivstofføkonomi.

Det er valgt en framdriftsløsning med to-stegs gir der en kan tilpasse propellturtall i forhold til kraftbehov og type drift. Dette gir god drivstofføkonomi og lave installasjons- og vedlikeholdskostnader.

Miljøaspektet er ytterligere vektlagt gjennom installasjon av utstyr for avgassrensing fra framdriftsmotor. Effektiv gjenvinning av spillvarme fra dieselmotorer og utstrakt bruk av vannbåren varme vil også gi et positivt bidrag i drivstoff- og miljøregnskapet.

TRADISJON OG ERFARING

Smaragd er et familieeid rederi der familiene til Per og Reidar Smådal med etterkommere er aktive eiere og fiskere. Rederiet kjøpte sin første båt i 1967 og nåværende Smaragd er nummer 5 i rekken. Nye Smaragd blir det tredje nybygget til fiskebåtrederiet og også som for de to andre har rederiet bestemt seg for å bygge båten sin i Norge.

I tillegg til Smaragd, som er en fullstrukturert snurper / pelagisk tråler eier også rederiet en tredjedel i Herøy, en annen snurper.

HVORFOR NY BÅT

Nåværende Smaragd ble levert sommeren 1999 og har tjent rederiet godt siden. Den er godt vedlikehold og fisker bra, så hvorfor bygge nytt?

- For det første er det alltid kjekt å få seg ny båt smiler Petter Geir Smådal, som også er leder av Aalesund Rederiforening og en aktiv deltaker i debatten rundt norsk fiskeripolitikk.

- Men det er også viktig å følge med i tiden. Hvis norske fiskebåtredere ikke hadde fornyet seg og hatt fokus på effektivisering, økt sikkerhet og økonomi hadde ikke norsk fiskerinæring kunnet eksistere i høykostlandet Norge. For å få lønnsomhet i driften må vi kunne fiske effektivt og for å kunne beholde det beste mannskapet må vi tilby dem en trygg og komfortabel arbeidsplass. Teknologien utvikler seg kontinuerlig og derfor mener vi det er riktig å fornye seg for å dra nytte av dette. Vi kunne helt sikkert fortsette med gamlebåten i mange år framover, men vi tenker langsiktig og da må vi sørge for å ha et moderne og godt fartøy.

- Størrelsen på kvotene vi får fiske er det lite vi kan gjøre med. Derfor er det viktig at vi fisker det vi har mest mulig effektivt, men like viktig at kvaliteten på det vi leverer er best mulig. Kjøperne blir stadig mer kresne og skal vi ha god pris på fisken vi leverer må vi ha båt og systemer som tar godt vare på fisken og sikrer kvaliteten gjennom hele prosessen fra fangst til levering, sier Smådal.

TETT SAMARBEID MELLOM REDER OG DESIGNER

- Da vi begynte å diskutere fiskebåtdesign med Havyard forsto vi raskt at det var flinke folk som forsto hva vi var ute etter fortsetter Petter Geir Smådal. Vi har jobbet veldig tett sammen med designerne og skipsbyggerne i Havyard og med vår kompetanse om fiskeri og deres kompetanse om båt har vi utviklet en et meget godt fartøy som skal tjene oss godt i mange år. Vi har fått akkurat den båten vi ønsker oss og mer kan vi vel ikke forlange spør Smådal med et smil.

- Det har vært en lang, men spennende prosess å få utvikle nye Smaragd sammen med rederiet sier Kjetil Myren, senior designer i Havyard.¨

- Smaragd-rederiet har vært flinke til å engasjere mannskapet sitt i utviklingsarbeidet, og en slik prosess er positiv for sluttresultatet. Det har vært stort engasjementet og det er akkurat slik vi i Havyard vil ha det; et tett samarbeid med en krevende kunde for å utvikle et fartøy tilpassa kunden sine behov avslutter Myren.

KONKURRANSEDYKTIG

Etter å ha vurdert flere designselskap og skipsverft både i Norge og utlandet landet Smaragd-rederiet på Havyard og bygging i Norge.

- Jeg må innrømme at det var veldig gledelig at vi kunne velg en lokal designer og et norsk verft når vi skulle bygge oss ny båt sier Petter Geir Smådal.

- Vi ser selvsagt at mange av rederiene rundt oss går til utlandet og bygger og vi har også brukt god tid og gjort grundige evalueringer av tilbud fra verft i flere land. Det er selvsagt en prisforskjell om en for eksempel bygger i Tyrkia, men når vi ser på det langsiktige regnestykket og kalkulerer inn kostnader til byggeoppfølging, kvalitet, driftskostnader og andrehåndsverdi har Havyard det klart beste tilbudet for oss. Vi er sikre på at vi får en båt som vi og mannskapet blir fornøyde med og som skal sikre lønnsomheten vår videre. Og skulle det være noe vi ikke blir fornøyde med så vet vi hvor de ansvarlige bor, avslutter Smådal med et lurt smil.

KJEKT OG LÆRERIKT

- Det er fantastisk gledelig at vi får lov til å designe og bygge nye Smaragd, sier Geir Johan Bakke, administrerende Direktør i Havyard Group.

- I Herøy er vi jo alle egentlig fiskere og det er dette vi synes er spennende. På kort sikt gir det kanskje ikke den beste avkastningen for oss å bygge fiskebåter, men vi skal jo også ha det kjekt, smiler Bakke.

- På lengre sikt er jeg sikker på at dette er en god investering. Vi kommer til å lære masse av å bygge Smaragd og det kommer også til nytte når vi bygger offshorebåter. Mye av teknologien på offshorebåter er utviklet med erfaring fra fiskeri og tenkemåten til fiskerne tvinger oss til å tenke nytt når vi skal bygge for dem.

- Med oppkjøpet av MMC Tendos i fjor har vi i Havyard også enda større mulighet til å utvikle og levere gode produkt til fiskeflåten i Norge og internasjonalt. Vi ser store muligheter til å utvikle nye, mer konkurransedyktige produkt basert på kompetanse og utnyttelse av synergier mellom selskapene. Kundene våre kan kjøpe alt fra enkeltprodukt og system fra MMC til komplette båter fra Havyard.

- Det er fantastisk at vi skal få bygge nybåten til disse kjekke og kunnskapsrike lokale rederne. Vi gleder oss veldig til å få vise fram og døpe nye Smaragd på almenningskaia og ikke minst festen på nyhotellet i Fosnavåg våren 2015, avslutter Bakke.

Nøkkeldata Havyard 535 «Nye Smaragd»:

Lengde: 74,0 m

Bredde: 15,8 m

Lasterom: 2100 m3