Dykkerskipet Seven Havila ble levert fra Havyard i ferbruar i år.
Dykkerskipet Seven Havila ble levert fra Havyard i ferbruar i år.

Solid resultat for Havyard Group i 2010

2010 var året hvor nedgangen i markedet så ut til å stoppe opp og spesielt norske offshore redere bestilte en del nybygg.

Publisert

Trenden har holdt seg, selv om markedet ikke er på langt nær tilbake til da det var på topp i 2006 / 2007. Havyard Group fikk også sin del av nykontraheringen og sammen med en god ordrereserve fra tidligere år ble 2010 et år med god aktivitet og gode resultater.
Forretningsområdet Havyard Ship Technology har hatt en betydelig positiv utvikling og står for størsteparten av resultatforbedringen fra 2009. Havyard Ship Technology med verftet i Leirvik i Sogn leverte 3 skip i løpet av 2010, derav dykkerskipet Seven Havila, et Havyard 858 DSV design som ble valgt til årets offshore skip i Europa i 2011. Alle skipene som ble levert i 2010 var av Havyard designTM..
I tillegg ble det levert design og utstyr til 5 andre skip av Havyard designTM som ble levert fra eksterne verft i Norge og i Kina.
Pr. i dag er det levert 19 skip av Havyard designTM som opererer for forskjellige redere i Norge og internasjonalt.
Vi har kontrakter på ytterligere 20 skip av Havyard designTM som skal leveres fram til 2013 fra egne og eksterne verft i Norge og internasjonalt.
Hovedtall
EBITDA i Havyard Group i 2010 ble NOK 117 mill mot NOK 71 mill i 2009. Resultat før skatt i 2010 ble NOK 99 millioner. Resultatet ble redusert som følge av en engangseffekt med NOK 50 mill.
Driftsinntektene for 2010 var på NOK 1,305 mrd mot NOK 1,992 mrd. i 2009. Nedgangen i driftsinntekter skyldes hovedsaklig lavere aktivitet i forretningsområdet Havyard Ship Technology. Kapasitetsutnyttelsen på verftet var allikevel god og den kraftige økningen i resultatmargin viser at dette forretningsområdet har hatt god effektivitet og kontroll og levert skip med høy kvalitet til rett tid. Havyard Group har i dag en ordrereserve totalt på ca NOK 2 mrd og basert på god kapasitetsutnyttelse forventes det et godt resultat også i år.
Driftsinntekter og inntjening i de andre forretningsområdene er noe lavere enn tidligere år, noe som skyldes spesielt at offshore markedet internasjonalt ikke har tatt seg opp på lik linje med det norske. Havyard Group satser imidlertid store ressurser på videre produktutvikling i forretningsområdene Havyard Design & Engineering og Havyard Power & Systems. I tillegg har kompetanseheving stor fokus i alle forretningsområdene i gruppen.
Internasjonalt skipsteknologikonsern med kontroll på verdikjeden
Et av de viktigste suksesskriteriene til Havyard Group er strategien å ta kontroll på de strategisk viktige prosessene i skipsbyggingsverdikjeden. Gjennom å ha kontroll på verdikjeden fra design til ferdig levert skip er muligheten for sikker gjennomføring og gode resultat store. I tillegg vil en slik strategi sørge for at gruppen besitter unik, tverrfaglig kompetanse som er høyt verdsatt og ettertraktet i den maritime bransjen i hele verden.
Havyard Global Solutions har ansvar for salg og markedsføring av Havyard Groups produkt og tjenester i Norge og internasjonalt.
Havyard Design & Engineering har ansvar for utvikling av skipsdesign og levering av produksjonsunderlag for bygging av Havyard designTM ved egne og eksterne verft i Norge og internasjonalt.
Havyard Ship Technology har ansvar for bygging av skip ved egne verft og for utvikling av skipsbyggingskompetanse til støtte for bygging av Havyard designTM ved eksterne verft.
Havyard Power & Systems har ansvar for utvikling, integrasjon og levering av skipsutstyr og systemer til egne og eksterne verft og redere.
Havyard Group har hovedkontor i Fosnavåg med totalt ca 300 ansatte i de forskjellige forretningsområdene og avdelinger i Fosnavåg, Ålesund, Leirvik, Stavanger, Polen, Kroatia, Tyrkia, Brasil, India, Singapore og Kina.
Selv om det er innen forretningsområdet Havyard Ship Technology den vesentlige delen av resultatforbedringen kommer har de andre forretningsområdene bidratt vesentlig gjennom å levere produkt og tjenester til avtalt tid med rett kvalitet.
Vi har, spesielt de senere årene sett at det ikke nødvendigvis er selskap med de beste anleggene som har lykkes best. Vinnerne er selskap med motiverte ansatte med høy kompetanse. Kompetanse og innsats slår anlegg og produkt, alltid, uansett. I Havyard Group har vi en målsetning om å ha de mest motiverte og flinkeste folkene og det er den viktigste faktoren til de gode resultatene vi ser nå. Disse resultatene kommer ikke bare av innsatsen som ble lagt ned i fjor, men en langsiktig strategi og arbeid med utvikling av selskapet og våre produkt og tjenester. Vi skal, gjennom å levere topp kvalitet til rett tid gi våre kunder merverdi og det betyr at vi kontinuerlig må ligge i forkant og utvikle oss. Dette langsiktige utviklingsarbeidet gjennom alle ledd i de forskjellige forretningsområdene har gitt oss en veldig god plattform til å utvikle oss videre og kunne fortsette å tilby innovative og konkurransedyktige løsninger til kundene våre også framover.
Vi er godt forberedt på det framtiden måtte bringe enten markedet forblir stabilt eller tar seg opp. At Seven Havila ble årets skip i 2011 var en flott milepæl for oss men vi kommer ikke til å hvile på laurbærene og jobber målbevisst mot å ta nye steg og markere oss også i framtiden sier Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard Group.