– Det har vært meget harde forhandlinger før vi kom til enighet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at avtalen reflekterer de svært utfordrende tidene for selskapet. Her blir det tøffe tak fremover for alle some er tilknyttet selskapet, enten som aksjonærer eller som ansatte, sier Njål Sævik, adm.dir. i Havila Shipping ASA.
– Det har vært meget harde forhandlinger før vi kom til enighet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at avtalen reflekterer de svært utfordrende tidene for selskapet. Her blir det tøffe tak fremover for alle some er tilknyttet selskapet, enten som aksjonærer eller som ansatte, sier Njål Sævik, adm.dir. i Havila Shipping ASA.

Bank-samarbeid vil sikre Havila Shipping

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bank-samarbeid vil sikre Havila Shipping

– Lavere rente, lavere avdrag, utsatt nedbetaling

Børsnoterte Havila Shipping ASA har fått bankene med på en refinansieringsavtale som bidrar til å sikre rederiet frem til og med 2018. Dermed er den største brikken på plass for å klare seg gjennom de tøffe tidene. Det som gjenstår er å gjennomføre en emisjon på 200 millioner kroner og refinansiering av obligasjonsgjelden.

De mest sentrale elementene i avtalen med bankene er en kraftig reduksjon i avdrag fra 530 millioner i årlige avdrag til ca. 150 millioner kroner for årene 2016, 2017 og 2018, redusert rentemargin og konvertering av renter til lån i perioden 2016-2018 og endret forfallstidspunkt på alle ballonger til 30. juni 2020 og all usikret gjeld til 31. desember 2020.

Adm.dir. Njål Sævik i Havila Shipping ASA er fornøyd med å få på plass en avtale med bankene: «Før både egenkapitalemisjonen og en avtale med obligasjonseierne er på plass, er ikke selskapet sikret. Men avtalen med bankene er åpenbart et stort og viktig skritt i riktig retning. Avtalen er viktig også fordi den viser at våre bankforbindelser har tro på at selskapet på lengre sikt igjen vil bli en lønnsom og god kunde. Den ekstreme krisen vi nå opplever er det ingen offshore-rederier som kommer seg igjennom uten långivernes medvirkning, understreker Havila-sjef Njål Sævik.

Ifølge avtalen med bankene må Fosnavåg-rederiet ha på plass en lignende avtale med obligasjonseierne før utgangen av januar, og 200 millioner i ny egenkapital innen 15. mars.

Sævik-familien, som eier 51 prosent av selskapet, har garantert for 102 millioner i egenkapitalemisjonen gjennom sitt holdingselskap Havila Holding AS.

Arbeidet med avtalen har pågått noen måneder. Hovedprinsippet for refinansieringsavtalen er at hver kreditorgruppe skal likebehandles og at kreditorgruppene skal bidra i henhold til gjeldens forfallsdato. Prinsippene skal gjelde likt for banker og obligasjonseiere.

«Ingen gruppe blir forfordelt. Her må alle bidra. Også aksjonærene. Etter mitt syn, og styret i Havila Shipping sitt syn, må det såpass til for å få selskapet gjennom de kommende årene. Får vi til en avtale med obligasjonseierne på lignende vilkår føler vi oss trygge på at vi skal klare å få selskapet gjennom denne ekstreme situasjonen, og at bidragsyterne totalt sett over tid vil komme godt ut av krisen, sier Njål Sævik.

Både bankene og Havila Shipping mener opplegget er robust nok til å tåle selv de mest pessimistiske anslagene for hvor dyp krisen blir. Utsettelsen av forfallstidspunktene til 30. juni 2020 og 31. desember 2020 gir selskapet tilstrekkelig tid til å refinansiere gjelden i et marked som man forventer å være på bedringens vei.