At India nå vil ratifisere betyr at de andre store huggelandene som Kina, Bangladesh og Pakistan har nøkkelen til videre fremdrift og ikrafttredelse, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Foto: Kilian Munch/Norges Rederiforbund.

India stopper beaching

- Det er svært gledelig at den indiske regjeringen nå foreslår å ratifisere Hong Kong-konvensjonen for forsvarlig resirkulering av skip. Tilslutning fra India vil ta konvensjonen et langt skritt nærmere ikrafttredelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette skriver Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, og fortsetter:

- Ikrafttredelse av konvensjonen er helt avgjørende for å sikre et bindende internasjonalt regelverk som kan sikre bedre standard for denne industrien, fortsetter Harald Solberg.

India blir med dette det første store huggelandet i Asia som ratifiserer Hong Kong-konvensjonen. I 2018 tok India imot mer enn 250 skip på nesten fem millioner bruttotonn. 

- At India nå ratifiserer avtalen, er et svært viktig skritt på veien mot ratifisering av Hong Kong-konvensjonen. India resirkulerer mellom 25 - 35% av verdens utrangerte tonnasje og det er derfor helt avgjørende for at konvensjonen skal tre i kraft, sier Solberg.

Konvensjonen stiller krav til skip og verksted gjennom seks retningslinjer. Rederiforbundet råder medlemmene til å gjenvinne skip i tråd med disse kravene og sikre at de etterleves ved å følge opphuggingen med egen inspektør eller gjennom konsulent.

Delstaten Gujarat har omlag 140 verft, men antallet i drift varierer med etterspørselen. Flere enn 70 verft er Hongkong-sertifisert av klasseselskapene ClassNK, RINA og Indian Register. Det første verkstedet ble Hongkong-sertifisert i 2015.

19 indiske verksteder søker også om forhåndsgodkjenning for å håndtere europeiske skip.

Når trer konvensjonen i kraft?

Hong Kong-konvensjonen for forsvarlig gjenvinning av skip ble vedtatt av IMO i 2009, men har så langt ikke trådt i kraft.

- Rederiforbundet er kjent med at flere flaggstater holder sin tilslutning i bero i påvente av ratifisering fra huggeland. At India nå vil ratifisere betyr at de andre store huggelandene som Kina, Bangladesh og Pakistan har nøkkelen til videre fremdrift og ikrafttredelse, sier Solberg.

Konvensjonen trer i kraft 24 måneder etter tilstrekkelig oppslutning. Alle tegn på at denne datoen nærmer seg vil motivere land og verksteder til å sette fart i utviklingen.