Foto: Terje Borud/Innovasjon Norge

Den maritime klyngen på Møre får GCE-status

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Den maritime klyngen på Møre har fått status som Global Centre of Expertise. Det gir oss muligheten til å utvikle klyngens globale konkurransekraft. Tildelingen er en anerkjennelse til de innovative maritime bedriftene som hver dag skaper store verdier for Norge, sier Per Erik Dalen, daglig leder i NCE Maritime.

Det nasjonale programmet for næringsklynger utvides nå med et nytt toppnivå – Global Centre of Expertice (GCE). I dag ble det kjent at NCE Maritime rykker opp og blir til GCE BLUE Maritime. Den maritime klyngen på Møre har en global lederposisjon innenfor utvikling og produksjon av avanserte spesialfartøy til offshoreindustrien. Klyngen består av 220 bedrifter som omsetter for 55 milliarder kroner i året og har 22.500 ansatte.

- Vi ser at den globale konkurransen blir tøffere. GCE-programmet gir oss muligheter til å ligge i forkant av utviklingen, og styrke Møre som et attraktivt sted å drive maritim virksomhet fra. Det er viktig for å vinne kampen om kompetanse, arbeidskraft og bedriftsetableringer, sier Dalen.

Fremover mener Dalen at det både blir viktig å utvikle dagens sterke posisjon innenfor avanserte spesialskip, samtidig som aktiviteten utvides til nye områder.

- Biomarine næringer, mineralutvinning på havbunnen og havbasert fornybar energi har alle et betydelig potensial der vi bare er i startfasen. Jeg er sikker på at klyngen på Møre vil gripe og utnytte disse mulighetene i havrommet, sier han.

Definerte satsingsområder i GCE BLUE Maritime:

  • Avanserte subseaoperasjoner
  • Klima, miljø og HMS
  • Globale kunnskapskoblinger
  • Havrommets muligheter (som biomarine næringer, mineralutvinning og fornybar energi)
  • Virtuelle prototyper og simulering
  • Prosessinnovasjoner og insourcing
  • Globale SMB-suksesser

- Vi har store ambisjoner med BLUE Maritime, og det må vi ha. Våre bedrifter har gått fra å være regionale til å bli en del av en global verdikjede. Det stiller oss overfor en rekke nye utfordringer, samtidig som det også skaper muligheter. Vi må derfor endre oss minst like raskt som spillereglene forandres, sier Dalen.

Den maritime klyngen på Møre var den første klyngen som fikk status som Norwegian Centre of Expertise (2006). Nå blir klyngen en av tosom får GCE-status i første runde.

- Denne anerkjennelsen vil styrke samarbeidet mellom det offentlige virkemiddelapparatet og den maritime næringen. Økt satsing på næringsnær forskning innenfor maritim sektor er en av forventningene vi har i tiden fremover, sier Dalen

- Jeg vil takke Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA for GCE-tildelingen, men jeg mener at det er flere klynger som hadde fortjent GCE-status. Allerede neste år forventer jeg at det er fire - fem GCE-klynger i Norge. Dette programmet er svært viktig for å utvikle norsk næringsliv, sier Dalen.