Konsernsjef Thomas Wilhelmsen (t.v) og sjef FLO Petter Jansen, signerer kontrakten

Beredskapsavtale mellom Forsvaret og Wilh. Wilhemsen-gruppen

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forsvaret har signert en svært viktig beredskaps- og logistikkontrakt med Wilh. Wilhemsen-gruppen. Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.

Kontrakten gir Forsvaret anledning til å trekke på ressurser fra en solid sivil logistikkaktør, som blant annet eier ca. 30 prosent av verdens flåte for frakt av store kjøretøy.

Norsk næringsliv har ressurser, bemanning og infrastruktur som gjør dem til en viktig strategisk samarbeidspartner for Forsvaret i nasjonal krisehåndtering. Dette er første gang Forsvaret inngår en så viktig og omfattende beredskapskontrakt med en sivil næringslivsaktør.

– Ved å bygge videre på et nært samarbeid med det amerikanske forsvaret fra andre verdenskrig, da vi transporterte tropper og tyngre utstyr i forbindelse med Stillehavskrigen, har vi også de senere årene vært tungt involvert i transport for amerikanerne blant annet til Midtøsten, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen, og legger til:

– Vi har også flere vellykkede samarbeid med det norske forsvaret, herunder støtte til fregatten «Fridtjof Nansen» på patrulje i Adenbukta, MV «Taiko»s bidrag til å fjerne kjemiske stridsmidler ut av Syria samt støtte til vinterøvelsen Cold Response i 2014, sier han.

NorSea Group, som eies 40 prosent av Wilh. Wilhelmsen-gruppen, har en solid infrastruktur med forsyningsbaser langs hele norskekysten og lang erfaring med å lede store logistikkoperasjoner.

Heimevernets landsdekkende oppgaver ved nasjonal krisehåndtering er kanskje viktigere enn på lang tid. Beredskaps- og logistikkontrakten innebærer at NorSea Group blir ansvarlig for oppsetting og forsyning av Heimevernet ved nasjonal krisehåndtering. Dette betyr i praksis at HV-soldater slipper å reise for egen maskin, gjerne over lengre avstander, til HV-distriktets lager/depot for å gjøre seg klare til strid. Dette ble øvet flere ganger i 2014, og skal ytterligere øves og evalueres i tiden som kommer.