Illustasjonsbilde

Menneskelige faktorer avgjørende for bedre sikkerhet til sjøs

Det Norske Veritas og Høyskolen i Ålesund inngår samarbeidsavtale for området risikostyring av avanserte marine operasjoner og menneskelige faktorer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ny statistikk viser at ulykkesfrekvensen til sjøs har begynt å stige fra et historisk lavt nivå. Dette har medført bekymring og krav til tiltak fra maritime myndigheter og interessegrupper.

Avanserte operasjoner og teknisk kompliserte skip gjør hverdagen for sjøfolk ombord i offshore service-fartøy stadig mer utfordrende. Mens teknologi og sikkerhetsstyring fortsatt spiller en viktig rolle, viser ulykkesgranskning at det er interaksjonen mellom mennesker, organisasjon og teknologi som er avgjørende for den overordnede sikkerheten.

Dette har ført til en gryende erkjennelse av at teknologi og overholdelse av lover og regler ikke vil bringe maritim industri til et forventet sikkerhetsnivå med mindre det fokuseres mer på menneskelige faktorer.

Den maritime klyngen på Møre representerer det fremste miljøet for avanserte marine operasjoner i verden i dag. Det er en økende trend blant rederne på Møre å utføre simulatortrening for marine operasjoner, og det foregår utstrakt forskning og utvikling blant skipskonsulenter og utstyrsleverandører for å forbedre sikkerheten med hensyn til menneskelige faktorer.

Høyskolen i Ålesund er sentral i utviklingen av Simulatorsenteret i Ålesund, og har nylig opprettet et laboratorium for menneskelige faktorer samt et eget professorat som DNV er delsponsor av. - Samarbeidsavtalen med DNV er en viktig brikke i høyskolens ambisjoner om å bli verdensledende på avanserte marine operasjoner og menneskelige faktorer, sier Marianne Synnes, rektor på Høyskolen i Ålesund.

DNV er en internasjonalt anerkjent leverandør av maritime rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. -Vi ønsker å utvide fagmiljøet for menneskelig faktorer i DNV samtidig som vi etablerer en egen rådgivningsenhet på det nye DNV-kontoret i Ålesund, og vi ser på Høyskolen i Ålesund som en ideell samarbeidspartner, sier Knut Ørbeck-Nilssen, divisjonsdirektør for DNV i Norge, Russland og Finland.

Samarbeidsavtalen omfatter aktiviteter innenfor forskning og utvikling, tjenester og innovasjon og skal i utføres i tett samarbeid med den maritime industrien på Møre.

Sentralt i samarbeidet ligger det en gjensidig forpliktelse mellom Høyskolen i Ålesund og DNV til å utvikle lokal kompetanse innenfor fagområdet til nytte for den maritime næringen på Møre.