DNVs sommerstudenter tror på LNG i nærskipsfart

Ifølge DNVs sommerstudenter er det lite som skal til for at flytende naturgass – LNG – blir det mest naturlige drivstoff i nærskipsfart. På fredag presenterte studentene seks ukers arbeid for et fullstappet publikum på over 200 personer – inkludert representanter fra rederier, utstyrsleverandører og norske myndigheter.

Publisert

Ti masterstudenter fra Norge, Sverige og Nigeria har de siste seks ukene arbeidet med sommerprosjektet “LNG in short-sea shipping”. Årets oppgave gikk ut på å opprette et fiktivt rederi som skal bruke LNG som drivstoff. Studentene ble plukket ut blant 150 søkere og har bakgrunn innenfor økonomi- og teknologifag. De har de siste ukene sett på muligheter og utfordringer for skip som går på LNG.
Studentene har blant annet sett på hvilken type skip som egner seg best for LNG-drift, utviklet spesifikasjoner for skipsdesign og de har også utviklet effektive logistikkløsninger for distribusjon av LNG. Studentene har gjennom sitt arbeid vist at LNG som drivstoff for skip er sikkert, miljøvennlig og økonomisk.
Resultater
Studentenes markedsanalyse viste at det beste caset for et tenkt rederi, både med tanke på markedspotensial, teknisk gjennomførbarhet, økonomi og miljøhensyn, vil være drift av fire Aframax-skip som frakter råolje. Studentene så også på hvilke havner i Norden som egner seg best for LNG-drift.
Det er kjent at de to største fordelene ved bruk av LNG er miljøgevinst og økonomiske besparelser, mens hovedutfordringene er knyttet til pris på LNG og infrastruktur for distribusjon. Studentene presenterte et realistisk scenario for hvordan redere kan løse disse utfordringene på en kostnadseffektiv måte. Blant annet har de funnet ut at LNG blir lønnsomt når det kjøpes i store volum på det globale markedet og så skipes videre til Norden. Her blir LNG lastet om til lektere med LNG-tanker og fraktet til landbaserte lagringsanlegg. Bunkring av andre fartøy skjer via LNG-lekterne til sjøs.
DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen er fornøyd med arbeidet studentene har gjort. “Jeg er imponert over studentenes innsats. Noen ganger er det vanskelig å forstå hvorfor shipping ikke allerede har skiftet til LNG, særlig om man ser på den store gevinsten – både økonomisk og miljømessig. Med sitt arbeid har sommerstudentene presentert fasiten for hvordan redere og andre kan løse de utfordringene LNG byr på. De har vist oss at LNG som drivstoff for nærskipsfart er en 100% realistisk løsning”.
Bakgrunn
Det er stor maritim trafikk i Norden. Området inkluderer Østersjøen, sørlige deler av Nordsjøen og Den engelske kanal.
Det stilles nå strengere krav til maritim industri. Det er opprettet nye regler for utslipp til luft, blant annet i form av etableringen av Emission Control Areas (ECAs). Her reguleres utslipp av SOX og NOX. For å møte de nye kravene må redere gjøre endringer på sine flåter, enten ved å installere renseutstyr ombord eller ved å fornye flåten og på den måten sørge for implementering av renere teknologi.
DNV har tatt en ledende rolle i arbeidet med å gjøre LNG til et trygt og egnet driftstoff for nærskipsfart. De første klassereglene for LNG ble utviklet av DNV. Disse vil med stor sannsynlighet bli implementert i IMO’s nye regelverk for LNG innen 2012.
DNV vil også i fortsettelsen satse sterkt på forskning og utvikling av aspekter rundt bruk av LNG på skip.
For mer informasjon se www.dnv.com