Havyard Group leverte en Havyard 832 L SE PSV til Global Offshore Services B.V.

Onsdag 1. desember var det dåp i Bergen av Havyard 832 L SE, et plattform forsyningsskip designet av Havyard Design AS. Byggnummer 105 fra Havyard Leirvik AS fikk navnet Beaucephalus. Skipet ble overlevert til Global Offshore Services B.V., et selskap heleid av det indiske rederiet Garware Offshore Services Ltd.

Publisert

Gudmor under dåpsseremonien var Shefali Bajaj som er datter av hovedaksjonær Mr Ashok Garware. I tillegg til en indisk dåpsseremoni om bord ble det også servert en festmiddag om kvelden på Radisson SAS Hotel Bryggen.
Havyard Design har stor suksess med sitt Havyard 832 design. Dette fartøyet er det åttende i rekken av Havyard 832 design som er levert og det er ytterligere tre skip under konstruksjon. Alle Havyard 832 som er levert hittil går på langtidskontrakter og andrehåndsverdien har vist seg å være veldig god.
Beaucephalus er designet av Havyard Design AS i Fosnavåg og Havyard 832 L SE er et large medium size plattform forsyningsskip (PSV) som oppfyller de nye kravene markedet vil stille framover. Dette designet har truffet en ny nisje i PSV-segmentet. Designet har større kapasiteter enn eksisterende design i medium segmentet og blir i dag definert som ”large medium size”, har energi-optimalisert dieselelektrisk framdrift og tilfredsstiller miljøkravene til ”Clean Design”.
Havyard 832 CD har vist seg å være veldig vellykket både med hensyn på miljø og sjøegenskaper og tilbakemeldingen fra brukerne er meget positive.
Havyard 832 L SE er basert på Havyard 832 CD designet og er videreutviklet i henhold til kundens krav og generelle markedsbehov. I forhold til en standard Havyard 832 CD er dette nye designet forlenget og har større innredning. Med dette har Havyard 832 L SE fått større dødvekt (lastekapasitet), innredning for flere personer og større fleksibilitet med hensyn på type jobber den kan utføre. I tillegg til vanlige plattform forsyningsjobber er dette designet bygget for å utføre lettere konstruksjonsoppdrag og generelle vedlikeholds- og reparasjonsjobber på undervanns oljeinstallasjoner. Skipet er forberedt for installasjon av offshore kran og ROV- (fjernstyrt miniubåt) håndtering. Skipet er også forberedt for moonpool.
Et allerede godt samarbeid mellom Havyard Group og Garware Offshore Services Ltd. har de senere år utviklet seg i videre positiv retning. Dette viser seg ved at Havyard Leirvik nå leverer det femte skipet til Garware Offshore Services Ltd. på bare fire år. Garware Offshore Services Ltd. har hovedkontor i Mumbai, India og har flere PSV og AHTS fartøy i sin flåte. Selskapets PSV fartøy utfører oppdrag i India og i Nordsjøen og AHTS fartøyene opererer i India og Asia.
Hoveddata og spesifikasjoner for Beaucephalus
Lengde : 84,0 m
Bredde : 17,60m
Dybde til hoveddekk : 7,70 m
Fart : 14,5 knop
Dødvekt : 4500 tonn
Dekksareal : 812 m2
Innredning : 54 personer
Havyard Powertec AS har utført elektroengineeringen og levert Havyard IASTM integrert alarm og automasjonsanlegg til Beaucephalus.
Havyard Ship Services AS vil håndtere garantioppfølgingen av skipet og tilby tjenester til skipet i drift gjennom Havyard Life Cycle PortalTM.