State-of-the-art-skipet toppes med marineteknologi fra ABB for økt kapasitet og fleksibilitet. Ill. SALT

Investerer i verdens mest avanserte kabelleggingsfartøy

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ABB har bestilt verdens mest avanserte kabelleggingsfartøy for å øke kapasiteten på installasjon av egne undervannskabler og samtidig øke effektiviteten og presisjonen. Det nye skipet blir skreddersydd etter ABBs spesifikasjoner og måler rundt 140 ganger 30 meter. Kleven Verft bygger fartøyet som skal leveres i 2017.

- Spissteknologier fra ABB vil utgjøre en betydelig forskjell for vårt forretningsområde høyspenningskabler, som får økt fleksibilitet og gjennomføringsevne. Skipet vil også forbedre driftseffektiviteten og kundefokus og støtter lønnsom vekst i tråd med vår Next Level-strategi, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Systems i ABB.

Det nye skipet får mange av ABBs egne, ledende marineteknologier. Et eksempel er det prisvinnende Onboard DC Grid som bruker en enkelt likestrømskrets for kraftdistribusjon og fremdriftssystem som blant annet medfører redusert energiforbruk. Skipet setter nye standarder for pålitelighet og nøyaktighet og vil utstyres med rullereduserende tanker, og havbunnsaktivitetene vil utføres og overvåkes av en undervannsfarkost med kamera og sonar, slik at det ikke er behov for dykkere.

Kabelleggingsfartøyet utrustes også med et komplett, integrert automasjonssystem og tre Azipod thrustere for hovedfremdrift fra ABB. Sammen med et energilagringssystem bestående av batteri for maritime applikasjoner vil drivstofforbruket kuttes inntil 27 prosent, redusere utslipp av avgasser og redusere vedlikeholdsbehovet sammenlignet med tradisjonelle vekselstrømssystemer. Sensorer og overvåkingssystemer muliggjør datakommunikasjon til land via satellitt slik at onshore supportsentre kan samarbeide tett med skipet som en del av ABBs integrerte marineoperasjoner. Det blir også avanserte rådgivingssystemer (Advisory) for overvåking av bevegelser, forecasting og beslutningsstøtte om bord.

Dynamisk posisjonering av høyeste klasse, såkalt DP3, vil sørge for at skipet holder seg i posisjon med god nøyaktighet. Skipet er konstruert slik at brann eller vanninntrenging ikke hindrer posisjonering eller andre essensielle systemer.

Kabelforbindelser spiller en nøkkelrolle i pålitelig og effektiv overføring av store mengder elektrisk kraft, ofte over lange avstander. ABB har erfaring på området siden 1883 og er en global leder innen høyspenningskabelsystemer med en installert base i applikasjoner som integrasjon av fornybar energi, innmating til byer, elektrifisering av olje- og gassplattformer og havbunnsforbindelser. ABB har satt i drift over 25 høyspennings likestrømsforbindelser og flere hundre høyspennings vekselstrømsforbindelser over hele verden.

- Prosjektet er et godt eksempel på at norsk design og skipsbygging vinner frem i tøff internasjonal konkurranse, uttalte adm.dir. i Kleven, Ståle Rasmussen. Verftet har nå 15 skip til en samlet verdi av vel 10 mrd. kroner i ordreboken. Mange lokale leverandører i forhold til byggeverftet er involvert i prosjektet, som Brunvoll, Hareid Group og ABB i Ulsteinvik.

State-of-the-art-skipet toppes med marineteknologi fra ABB for økt kapasitet og fleksibilitet.