Smart landstrøm fra Hareid Group

HG Shore Power™ er en fleksibel, containerbasert løsning for landstrømstilkobling som leverer bærekraftig og sikker strøm fra kai til skip. Hareid Group leverer nå sin femte landstrømcontainer etter at produktet ble lansert i 2021.

- HG Shore Power™ har blitt godt tatt imot i markedet med bestillinger fra Myklebust verft, Larsnes Mek. Verksted, Aas Mek. Verksted og Vard, sier avdelingsleder Power & Automation i Hareid Group, Hjalmar Roald.

Produktet forsyner skipet med ren, elektrisk strøm som gjør at hjelpemotorer kan slås av når fartøyet ligger ved kai. Dette reduserer både utslipp av CO2 og NOX-gasser og støyforurensing.

Stor gevinst

- Denne løsningen er perfekt både for miljøet og for folk som skal arbeide om bord, sier Rune Aas, oppstartmaskinist ved Aas Mek. Verksted AS.

- Vi investerte i en HG Shore Power-container tidligere i år, og vi ser allerede at fleksibel landstrømtilkobling vil gi stor gevinst, særlig under oppstart av nye fartøy. Det blir mye bedre arbeidsforhold om bord uten støy og eksos, vi sparer drivstoff og reduserer både luft- og støyforurensing, sier Aas, som i tiden fremover ser frem til å utnytte det fulle potensialet i løsningen.

- I utviklingen av produktet, har vi lagt stor vekt på å lage et system som skal være sikkert og enkelt å bruke, sier Roald.

Enkelt å følge med

HG Shore Power™ benytter IEC/PAS 80005-3 tilkoblingsstandard og har et intuitivt brukergrensesnitt via berøringsskjerm for å kople på og av fartøy, velge spenning og frekvens og holde kontroll på strømforbruket når fartøyet er påkoblet.

Gjennom systemets skyløsning er det enkelt for brukerne å følge med på anleggets driftsstatus og CO 2 -besparelser, samt energiforbruket for hvert tilkoblede fartøy, sier avdelingslederen.

- I tillegg til at selve produktet er fleksibelt og tilpasningsdyktig, tilbyr vi fleksibel finansiering med leie, leasing med utkjøp og rent kjøp som alternativer, sier Roald.

To varianter

HG Shore Power™ kommer i to varianter; SP 1000, med 1000kVA kapasitet og SP 500 med 550kVA kapasitet. Løsningen kan tilpasses alle lavspentsystemer - uavhengig av skipssystemets frekvens.

Kontaineren er enkel å plassere, og for steder med høyere krav til estetisk utforming, leveres kledning i tre. Andre tilleggsvalg inkluderer eksterne koblingsskap på kai, og system for håndtering av kabel.