28.09.2015. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Dette var andre uken på rad med inntjening på ca. $70.000 per dag på time charter basis for Midt-Østen Gulfen/Fjerne Østen ruten. Flere laster gjennom Basra (Irak) har medvirket positivt på utviklingen av markedet.
Periode. Unipec sluttet Xin Han Yang 297.293 dwt bygget 2009 for ett år til $47.500 per dag med levering i Kina.

Suezmax.
Mange laster ut fra Vest-Afrika førte ratenivået opp til over $50.000 per dag for lossing i Middelhavet eller USAtlantic – beste markedet siden midten av juni.

Aframax.
Caribs til US Gulf bedret seg til ca. $33.000 omregnet til time charter, mens laster innen Nordsjøområdet svekket seg videre og nå til ca. $19.000 per dag.
Clean reiser fra Midt-Østen Gulfen til Japan ligger på ca. $23.000 i time charter inntjening.

Product – handysize.
Inntjeningen vestover i Atlanterhavet er kommet ned på $12/13.000 nivåer, mens grunnet sterkere østgående marked holder rundturnivået seg godt oppe – ca. $26.000 per dag sist uke.

Panamax laster – 50.000 tonn – fra Caribs til US Gulf gjorde et hopp oppover til ca. $21.000 i daglig inntjening kalkulert på time charter basis. Forklaringen er forsinkelser samt det sterke Aframax markedet.
Periode. ATC chartret Ocean Schooner 73.083 dwt bygget 2000 for 2 år til $22.000 per dag.

LPG – VLGC .
Baltic index for AG / Japan har glidd nedover til ca. $85 per tonn som innebærer ca. $80.000 per dag på time charter basis (uten ventetid). Undertonen i et for tiden rolig marked sies å være noe negativ.

Offshore.
Basert på våre ukentlige noteringer ligger 2015 nivåene hittil i år på £15.400 for AHTS og £5.500 for PSV, noe som betyr halvering fra 2014. For AHTS er dette lavest siden 2004, for PSV siden 1999, men tallene var omtrent på samme nivå i 2009 og 2003.
Sist uke ble det rapportert mange oppdrag for riggforflytninger, men til lave dagrater. Gjennomsnittet ligger antagelig i £5-6000 området. PSV forretningene som rapporteres, ligger i det samme området.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL