24.03.2014. Tank, LPG, Offshore

 

VLCC.
Markedet var svakere fra Midt-Østen Gulfen til Fjerne Østen med time charter inntjening på ca. $11/12.000 per dag. Hittil i år ligger gjennomsnittsinntjeningen for VLCC trades på vel $30.000 per dag som er nesten en dobling fra 2013 (hele året).

 Suezmax.
Ruten fra Vest-Afrika til USAtlantic bedret seg litt til ca. $11.500 per dag på time charter basis. I likhet med VLCC har inntjeningen hittil i 2014 doblet seg fra gjennomsnittet fra 2013, til ca. $32.000 per dag.
Periode. Rosneft sluttet Cap Diamant 160.044 dwt for 6 måneder som storage skip til nivå lavt på $20.000-tallet.

 Aframax.
Det samme mønsteret her med generell inntjening på ca. $30.000 per dag når første kvartal nesten er ferdig.
Inntjeningen sist uke fra Caribs til US Gulf holdt seg på ca. $14.000 per dag.
Raten for laster innen Nord-Europa nådde høyeste nivå siden slutten av januar med ca. $23.000 per dag.
Clean laster fra Arabian Gulf til Japan i 75.000 tonn størrelsen holder seg på beskjedne $14.000 per dag.
Periode. Highlander chartret tre nybygg for 2 år til $20.750 per dag – alle levering Korea, alle bygget 2014 og på 114.000 dwt: Captain Paris, Captain Spiro og Captain John.
Novatek sluttet Zaliv Vostok 104.535 dwt bygget 2009 for ett år med opsjon nok ett år til $15.500 hhv. $16.500 per dag.
Texas Star 115.418 dwt bygget 2003 fikk c/p forlenget med Philips 66 med ett år til hyre $15.000 per dag.

 Product.
Det sies at de mange skipene som ballaster mot Europa, driver ratene nedover for traden herfra til US Atlantic, og time charter resultatet kom ned mot $9.500 per dag.
50.000 størrelsen fra Caribs til US Gulf var litt opp til ca. $11.500 per dag.
I Østen holder Singapore / Japan for 30.000 tonn seg på ca. $10.000 per dag på t/c basis.

 LPG – VLGC.
Fra lavt på $40-tallet i begynnelsen av mars har raten nå nådd $80 per tonn. En megler oppgir $74 som gjeldene rate p.t., og dermed er inntjeningen på ca. 52/53.000 per dag. Noen befraktere er allerede i gang med april skipninger. Periode markedet sies imidlertid å være skuffende fortsatt.

 Offshore.
En uke med mange forretninger gjort Private&Confidential. Et par rapporterte PSV slutninger var på £7000-nivået og en på £13.500 per dag.

 zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

 

DEL