22.02.2016. Tank, LPG, Offshore

Det amerikanske meglerfirmaet Poten & Partners mener at usikkerheten om tankmarkedets retning har økt siden starten av 2016. Med nåværende produksjon er tilbudet av både råolje og raffinerte produkter for stort, hvilket støtter spot ratene p.t. Men noen mener at lave oljepriser og press på raffineringsmarginene vil til slutt føre til reduksjon i tank etterspørselen, samtidig som flere nybygg entrer markedet.

VLCC.
Bedring til tross – mange hadde ventet større oppgang for laster fra Midt-Østen Gulfen. Inntjeningen for reiser til Far East steg til ca. $50.000 per dag – opp med $3.000 fra uken før.

Suezmax.
Vest-Afrika markedet svekket seg med 10 WS poeng, og resultatet falt dermed til ca. $33.000 per dag for laster til Middelhavet.

Aframax.
Det meldes om en aktiv uke for markedet i Middelhavet/Svartehavet, og raten steg til ca. $24/25.000 per dag for lossing i Middelhavet.
Inter-North Sea svekket seg til ca. $20.000 per dag – laveste siden beg. oktober.

Clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Japan ligger nå med inntjening like under $20.000 basert på 75.000 tonn last.

Product – Medium range størrelse.
Ratene holdt seg uforandret fra Nord-Europa til USAs østkyst – ca. $14.000 per dag i inntjening. Kombinert med last tilbake fra US Gulf viser nå rundtur resultat på ca. $21.500 per dag – ned med $1.500 for forrige uke.

Panamax laster 50.000 tonn fra Caribbean til US Gulf falt til ca. $19.000 per dag i resultat på time charter basis.

LPG – VLGC.
Markedet svekkes fortsatt – nå til ca. $42,50 per tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan som regner ut til midt på $35/37.000 per dag på time charter.
LNG. Spot markedet har falt til ca. $28.000 per dag ifølge megler, mens raten for ett års t/c ligger uforandret på $30.000 nivået.

Offshore.
Bedring. AHTS’er ble rapportert til dagrater fra £8.000 til over £11.000, og PSV tallene økte utover i uken fra £3.250 helt opp i £10.000.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL