02.11.2015. Tank, LPG, Offshore

VLCC.
Ratenivået for Midt-Østen/Far East var denne uken nede på laveste inntjening siden 11. september, ca. $54.000 per dag. Mot slutten av uken strammet markedet seg til igjen, og muligens ble det gjort forretninger på over $60.000 i tilsvarende t/c inntjening.

Suezmax.
Markedet fra Vest-Afrika steg hele uken opp mot $50/55.000 i daglig inntjening på time charter basis.

Aframax.
Markedet i Caribbean steg til ca. $35.000 i inntjening for laster til US Gulf.
Også inter-UK/Continent ratene bedret seg til ca. $45.000 per dag – høyeste siden midten av juni.
Aframax clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Japan, ca. 75.000 tonn, er ‘stuck’ på ca. $21.000 i daglig inntjening – ikke særlig tilfredsstillende i betraktning av nivåene for dirty laster.

Panamax i Caribs fulgte Aframax oppover til ca. $24/25.000 per dag.

Handy product.
Ruten fra Europa til US Atlantic viste oppgang til ca. $13/14.000 i inntjening, men retur leg’en fra US Gulf til Europa svekket seg slik at rundtur resultatet falt med ca. $4.000 fra forrige uke til ca. $18.000 per dag.
Periode. Skipene STI Westminster 49.687 dwt og STI Notting Hill 52.000 dwt, begge bygget 2015, ble sluttet for 3 år til $20.500 per dag.

LPG – VLGC.
Markedet østover fra Midt-Østen Gulfen svekket seg videre, men viser likevel time charter inntjening på nærmere $70.000 per dag – uten ventetid for last. Periode markedet for ett år oppgis av et meglerfirma å ligge på ca. $55.000 per dag, men det skal være lite med aktivitet.
Forøvrig ble nybygg nr. 27 i 2015 nylig levert. Ytterligere ni enheter skal etter planen leveres før nyttår.

Offshore.
Rapporterte slutninger viser fra £4.750 til £7.200 for AHTS sektoren og £3/4.000 for PSV.

Deep Sea Supply opplyser at gjennomsnittlig inntjening i oktober var ca. USD 12.100 per skip per dag for AHTS’ene og ca. USD 11.600 for PSV’ene. I oktober i fjor var tallene $19.200 hhv. $18.600. Oktober tallene var påvirket av at fire AHTS’er og to PSV’er i Brasil ble blokkert og ikke fikk operert under eksisterende kontrakter.
Syv av rederiets PSV fartøyer er p.t. i opplag.

zachs@skipsrevyen.no
(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

DEL