Wilh. Wilhelmsen flagger ut

Illustrasjonsfoto
Wilh. Wilhelmsen (WWI) flagger ut og flytter til Malta, skriver selskapet i en børsmelding.

– Vi har tatt en endelig beslutning, og har sett oss lei på skiftende rammevilkår i Norge. Det har blitt for uforutsigbart. Malta er et greit valg, der er myndighetene mer opptatt av stabilitet for vår store virksomhet, sier finansdirektør Nils Petter Dyvik i Wilh. Wilhelmsen til E24.

Dyvik forteller at styrets beslutning onsdag om ikke å tre inn i den nye norske rederibeskatningen for majoriteten av den skipseiende virksomheten var enstemmig.

– Dette har vært en prosess som har vart siden i høst. Beslutningen var veldig grei. Det har vært veldig mye støy og diskusjoner rundt ordningene i Norge. Nå får vi ro, sier Dyvik.

Hovedkontoret beholdes

Wilh. Wilhelmsen bygger nå opp et apparat på Malta. Selskapet vil likevel ikke flytte hovedkontoret fra Lysaker, og Dyvik tror ikke noen norske ansatte må gå.

Med innføringen av den nye rederiskatteordningen, som Stortinget vedtok i desember 2007, må norske skipseiende selskaper ut av den gamle rederiskatteordningen. Dermed må rederiene velge om de vil tre inn i den nye, norske rederiskatteordningen.

DEL