Illustrasjonsfoto: Norges Rederiforbund.
Illustrasjonsfoto: Norges Rederiforbund.

Ny spørreundersøkelse om maritim sikkerhet

Å forebygge uhell og ulykker til sjøs er en viktig del av Sjøfartsdirektoratets samfunnsoppdrag. For å være en sentral bidragsyter i sikkerhetsarbeidet trengs oppdatert kunnskap. En ny spørreundersøkelse om maritim sikkerhet blir derfor sendt ut til skipsarbeidstagere den 9. januar.

Publisert

PDet er Safetec som står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, mens Sjøfartsdirektoratet er ansvarlig for prosjektet. Maritimt samarbeidsforum er også involvert. Forumet består av representanter fra myndighetene, partene i arbeidslivet, faglige sammenslutninger og maritim utdanning.

Ønsker å nå ut til flere

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte en lignende undersøkelse i både 2019 og i 2021.

– I 2021 fikk vi inn 7000 svar, og dette har vært verdifullt i det forebyggende arbeidet. Vi håper på enda flere svar i år, sier prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø til direktoratets egne nettsider.

Sjøfartsdirektoratet ønsker hjelp til å nå ut til enda flere sjøfolk, og kan tilby egne interne rapporter til rederier og organisasjoner som tar kontakt.

Prosjektleder Sverre Flatebø i Sjøfartsdirektoratet.
Prosjektleder Sverre Flatebø i Sjøfartsdirektoratet.

– En slik intern rapport blir sammenstilt mot hva «alle andre» har svart. Dette er en fantastisk mulighet for rederier og organisasjoner å finne ut «hvor skoen trykker» i eget foretak, og hvordan sikkerhetskulturen og sikkerhetsfokuset er om bord, legger Flatebø til.

Rederier og organisasjoner som ønsker å være med kan ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet snarest, for å få informasjon om hvordan undersøkelsen kan distribueres til sine ansatte eller medlemmer.

Finne hensiktsmessige tiltak

For aktørene kan spørreundersøkelsen bidra til økt søkelys på sikkerhet. Resultatene kan brukes til å observere forskjeller i næringen og endringer fra sist undersøkelse. Samlet kan dette brukes til å identifisere områder hvor det kan være hensiktsmessig med tiltak som kan øke sikkerheten for de ansatte. Eksempler kan være opplæring, nytt utstyr eller endring i prosedyrer og arbeidsprosesser.

Et viktig bidrag til en tryggere arbeidshverdag

Alle som svarer på undersøkelsen gir et viktig bidrag til arbeidet med å redusere sjansen for ulykker, uhell og alvorlige miljøskader. En felles, god sikkerhetskultur krever et nært samarbeid mellom ansatt, rederi og myndigheter.

– Vi oppfordrer skipsfører og ledelsen i rederiet til å gå foran og uttrykke hvor viktig et slikt arbeid er for alle ansatte. Bruk gjerne sikkerhetsmøter om bord eller tilsvarende for å svare på undersøkelsen. Vi håper også at rederier og organisasjoner bidrar til å motivere ansatte og medlemmer til å svare på undersøkelsen, sier Flatebø.

Mer info om undersøkelsen finnes her