Samarbeider tett med verft om fire nye kontrakter

Asbjørn Vik. Foto: Fitjar Mekaniske Verksted.

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Heimli Ship Design (HSD) samarbeider tett med Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) og leverte i 2016 til sammen 11 nybygg. Allerede i 2017 har samarbeidspartnerne fire design som skal leveres. – Våre  ambisjoner for 2017 er å levere gode design og utvikle fartøy etter kundens behov, opplyser daglig leder Asbjørn Vik, som også er den som designer fartøyene.

Skipsdesigngründeren mener at det er viktig å følge med på utviklingen innen havbrukssegmentet.

– Fjoråret har vært et travelt år med levering av fiskebåt, brønnbåt og arbeidsbåter. Vi har jobbet med mange spennende prosjekter, opplyser Vik til kyst.no.  

Bedriften har i 2016 designet 12 fartøy. Per dags dato har fem nye kontrakter det arbeides med for 2017.

– Vi håper selvsagt å få i land noen nye kontrakter i januar. Blant annet har vi nylig sikret oss en kontrakt med Stava Sjø AS, på en arbeidsbåt av typen HFMV. Vi har også nylig ferdigstilt et design på en arbeidskatamaran til Aqua Seaworks AS, sammen med samarbeidspartner FMV.

Mannsterke i både Norge og Polen

HSD har hovedkontor på Fitjar og har 12 ansatte, derav tre nye ansatte i 2016. Selskapet har også en underavdeling i Szczecin i Polen, som de har gitt navnet Heimli Ship Project. De ansatte her styres av daglig leder Wojtek Kotłowsk.

– Detaljengineeringen i selskapet utvikles i Polen. Der de jobber med blant annet stabilitet, fartprognoser og 3D-modellering, opplyser Vik.

Han påpker at det de er mest opptatt av i selskapet er å levere kvalitet, videreutvikle eksisterende design og utvikle nye fartøystyper.

Når det gjelder hvilke typer fartøy oppdrett- og havbruksnæringen ønsker, sier han at det er fremdeles er etterspørsel på båter under 15 meter.

– Samtidig ser vi et behov for større båter i forbindelse med avlusning, legger han til.

Tett samarbeid med Fitjar-verft

Skipsdesigneren sier at det som er unikt og spesielt for deres design er skreddersydde løsninger etter kundens ønske.

Asbjørn Vik, skipsdesigner i Heimli Ship Design samarbeider tett med verftet Fitjar Mekaniske Verksted. Foto: FMV.
Asbjørn Vik, skipsdesigner i Heimli Ship Design samarbeider tett med verftet Fitjar Mekaniske Verksted. Foto: FMV.

– Vi har også et godt samarbeid med FMV, som bygger de fleste av båtene vi designer. Disse får navnene HFMV design, sier Vik. 

Verftsdirektør Hugo Strand i Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) sier til kyst.no at han er veldig fornøyd med samarbeidet de to bedriftene har hatt gjennom de siste seks årene.

– Vi inngikk i 2010 et samarbeid med Heimli Ship Design og Asbjørn Vik om å utvikle design for blant annet arbeidsbåter. Hensikten var å betjene et marked som vi så komme. Siden den gang har vi utviklet en hel portefølje arbeidsbåter, og det samme for fiskebåter (snurpere og snurper/trålere), og i tillegg design for brønnbåt og prosessbåt. Det meste av disse designene er utviklet i tett samarbeid med kundene våre, og vi tror godt samspill mellom design, rederi og verft gir de beste og mest kostnadseffektive fartøyene, sier Strand til kyst.no.

HSD utgjør sammen med FMV rundt 30 designere, som samarbeider for å skape fremtidens fartøy til næringen.

– Oppgavefordelingen er slik at HSD designer båten,  vi bygger den og deler dokumentasjonsarbeidet mellom oss, opplyser Strand.

HSD skisserer både arbeidsbåter til havbruksnæringen, fiskebåter og ulike spesialfartøy. Dette innebærer blant annet at de lager arbeidstegninger og klassetegninger. I tillegg har de spesialisert seg på å jobbe med fartøystabilitet og «Computational Fluid Dynamics (CFD)», altså hvordan skroget skal formes for at det skal gå best mulig i vannet.

Er inne i sitt syvende år

Verftsdirektøren er fornøyd med at selskapene er inne i sitt syvende år som samarbeidspartnere, og har fire HFMV Design-båter som er under bygging. De to tilbakela 2016 med hele 11 nybygg som ble levert. 

– Asbjørn og hans team har vært en stor styrke for oss, jeg vil si at vi utfyller hverandre godt som samarbeidspartnere, og gleder oss til videre samarbeid, som vi tror vil bare øke de neste årene. Kundene liker at de finner både design og bygging på samme plass. Vi har gjennom disse årene opparbeidet oss en god kunnskap og leverer godt mottatte fartøy til fiskeri- og havbruksnæringen, forteller Strand engasjert. 

Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Spesialisering

FMV-direktøren mener markedet utvikler seg fort innenfor havbruksnæringen spesielt, og ser nå at kundene ønsker både multifunksjonelle fartøy, men også mer spesialdesignede fartøy.

– Vi kommer nok til å se et større spenn på markedet fremover, i forhold til hva kundene ønsker. Jeg tror også vi kommer til å se en enda større spissing av spesialfartøy i flåtene til selskaper, men også en vekst i multifunksjonelle båter, spår han.

Selskapene er ofte sammen på messer, noe Strand mener er en bra måte å profilere seg på.

– Vi blir godt mottatt på både messer og ute på markedet. Vi opplever at vi har gjort de rette grepene med HFMV Design-båtene vi lager, og da særlig arbeidsbåtene som vi har levert mange av. Vi jobber nå med svært avanserte designløsninger, men dette er ikke helt offisielt hva er enda, sier han hemmelighetsfullt til kyst.no.

DEL