Fra venstre, CFO i Reach Subsea, Birgitte Wendelbo Johansen, CEO i Reach Subsea, Jostein Alendal, CEO i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo og CFO i Eidesvik, Helga Cotgrove.
Fra venstre, CFO i Reach Subsea, Birgitte Wendelbo Johansen, CEO i Reach Subsea, Jostein Alendal, CEO i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo og CFO i Eidesvik, Helga Cotgrove.

Reach og Eidesvik inngår samarbeid

Eidesvik Offshore har dannet en joint-venture med Reach Subsea for eierskap og drift av undervanns IMR-fartøyet «Edda Sun», som får navnet «Viking Reach». Selskapet vurderer også en rettet emisjon etterhvert.

Publisert Sist oppdatert

Under det nye navnet «Viking Reach» vil fartøyet starte på en seksårig kontrakt med Reach med oppstart i andre kvartal 2023, ifølge TDN Direkt.

Hovedeier i Eidesvik Offshore, Eidesvik Invest, vil garantere for Eidesviks andel av egenkapitalinnskuddet til det felleskontrollerte selskapet. Det nye foretaket skal eie og drifte subseafartøyet «Edda Sun», nå «Viking Reach», med Eidesvik som majoritetseier. Selskapet vurderer også en rettet emisjon etterhvert.

Skal operere i subseamarkedet

«Viking Reach» vil operere i subseamarkedet, som er et av Eidesviks strategiske satsingsområder og et marked med solide vekstutsikter i årene som kommer.

Reach Subseas andel av investeringen er finansiert av egenkapital og bankfinansiering.

Samarbeidet vil eies 50,1 prosent av Eidesvik og 49,9 prosent av Reach Subsea, og vil bli finansiert med egenkapital fra begge parter og med rundt 150 millioner kroner i bankfinansiering. Bankfinansieringen er kredittgodkjent og endelige dokumenter er under ferdigstillelse.

«Edda Sun», som får navnet «Viking Reach».
«Edda Sun», som får navnet «Viking Reach».

Ser frem til samarbeidet

Annonseringen av partnerskapet mellom Eidesvik og Reach Subsea kommer dagen etter annonseringen av Eidesviks avtale med selskapets finansinstitusjoner om vilkår for refinansiering av selskapets gjeld til og med februar 2026. De nye vilkårene vil betydelig styrke Eidesviks finansielle posisjon, og den endelige avtalen forventes å være på plass i mars 2023.

- De nye finansielle vilkårene gir oss et solid fundament for å vokse virksomheten vår. Kjøpet av «Edda Sun» er en del av Eidesviks vekststrategi, og vi er veldig fornøyde med å utvide flåten vår med et svært allsidig fartøy. Vi ser fram til å samarbeide med Reach Subsea i dette spennende partnerskapet, sier CEO i Eidesvik Offshore, Gitte Gard Talmo.

- Eidesvik har vært en strategisk partner for Reach Subsea i mange år, og vi ser fram til å styrke samarbeidet vårt ytterligere. Vi ser for tiden rekordhøy aktivitet i subseamarkedet, og dette joint venture-selskapet representerer et viktig skritt for oss når det gjelder å sikre en langsiktig flåteportefølje, sier CEO i Reach Subsea, Jostein Alendal.