Lanserer strategisk veikart for klimavennlige investeringer

Dette er neste steg i Odfjell sin dekarbonisering. 

De innfører «Transition Finance Framework». Initiativet er det første i Norden og skal vise rederiets posisjon i forkant av bærekraftig finanspraksis, skriver selskapet i en pressemelding. 

Transition Finance Framework er utviklet med støtte fra DNB som "Transition Finance Advisor".

– Ettersom fokuset på å redusere klimafotavtrykk vokser på tvers av bransjer over hele verden, øker også forventningene til overgangsplaner og konkrete handlinger fra banker og investorer. Vi setter pris på denne sterke interessen fra våre finansieringskilder og har bestemt oss for å svare ved å pilotere et nytt finansielt instrument, sier økonomisjef i Odfjell, Henriette K. Bergesen.

Rammeverket fungerer som en helhetlig tilnærming til overgangsinvesteringer, og fanger opp både små og store dekarboniseringsprosjekter som Odfjell har til hensikt å investere i. Rammeverket kan brukes for både obligasjoner og lån og følger de nyeste bransjeretningslinjene for bruk av inntektsinstrumenter og overgangsfinansiering, skriver de.

– Denne forpliktelsen fungerer som et strategisk veikart for våre investeringer i utslippsreduksjonsaktiviteter og er et proaktivt tiltak i vår overgangsstrategi. Den sikrer ansvarlighet ved bruk av økonomiske ressurser, og sikrer at midlene investert i oss går til kvalifiserte prosjekter knyttet til vår overgangsplan. 

Rammeverket omfatter et spekter av energieffektiviseringstiltak som skal støtte Odfjells reise mot en klimanøytral flåte i 2050. 

I pressemeldingen hevder det at de deltakende finansinstitusjonene vil dra nytte av Odfjells satsing på åpenhet og se at deres midler blir rettet mot et bredt spekter av tiltak rettet mot utslippsreduksjon.  De viser òg til konkrete tiltak som mellom annet fartøyspesifikke ettermonteringer, FoU-aktiviteter, WASP-teknologi, nullutslippskompatible nybygg og program for forlengelse av fartøyets levetid.

Videre skriver de at rammeverket allerede har bevist sin effektivitet i en nylig Transition Finance-lånefasilitet sammen med en refinansiering for seks supersegregatorer, til historisk attraktive vilkår, noe som viser banksektorens entusiasme for å støtte overgangsinvesteringer.

En bredere bærekraftig finansportefølje

Rammeverket følger de siste retningslinjene satt av ICMA i deres Climate Transition Finance Handbook 2023 og er verifisert av DNV.

– Som en annenpartsleverandør for Odfjells Transition Finance Framework er vi glade for å ha spilt en rolle i å støtte deres bærekraftsreise. Vi ser frem til å følge Odfjells fremgang og ytterligere bidrag til den maritime næringens overgangsfinansiering og positive klimapåvirkning, sier DNVs Green Finance Lead Nordics, Ingebjørg Nueva Finnebråten.

Transition Finance Framework utfyller Odfjells Sustainability-Linked Finance Framework, som var det første i sitt slag i shippingindustrien da det ble utgitt i 2021.

– Kapitalmarkedene spiller en viktig rolle i dekarboniseringen av skipsfarten. Ved å utstede dette nye rammeverket håper vi å bidra til utviklingen av bærekraftig finansiering og sette en høy standard for klimainitiativer i shippingindustrien som andre kan følge, avslutter VP Finance ved Odfjell, Gustav Sannem.