NOx-utslipp blir billigere

Foto:Næringslivets Hovedorganisasjon
Alle næringer som i dag må betale NOx-avgift, kan komme til å slippe unna med en fjerdedel av prisen. Unntaket er offshoresektoren. Miljøverndepartementet og 14 næringsorganisasjoner er blitt enige om en NOx-avtale.

Staten og 14 næringslivsorganisasjoner, med NHO i spissen, har endelig kommet til enighet om en avtale som skal redusere utslippene av NOx.
Avtalen dreier seg om et miljøfond, og vil lette den økonomiske byrden til næringene som betaler NOx-avgift til staten.
Næringene har forpliktet seg til å kutte hele 30 000 tonn innen utgangen av 2010.

En fjerdedel
– Vi er enige om et opplegg hvor de bedriftene som slutter seg til NOx-fondet kan få en lavere avgift enn de får om de velger å betale NOx-avgiften til staten. Dette er en veldig god nyhet. Det er en god dag på alle måter, sier forhandlingsleder Petter Haas Brubakk i NHO.

Hvor høy avgiften til fondet vil bli, skal fondet selv avgjøre, opplyser Brubakk.

– Men for næringene, unntatt offshoresektoren, ligger det an til betydelige besparelser enn om de bare betaler avgiften til staten. Vi snakker omtrent om en fjerdedel av utgiftene, sier Brubakk.

Offshoresektoren vil også få redusert avgift.

Blant de som har inngått avtalen med Miljøverndepartementet er Norges Rederiforbund, Norges Industriforbund og Norges Fiskarlag.

Les mer på TU.no og Næringslivets Hovedorganisasjon

DEL