Neptune Subsea bestiller to skip i Kina

Neptune Offshore AS i Fosnavåg har gjennomført en rettet emisjon mot institusjonelle og private investorer for å utvikle selskapet videre. Kapitalen fra emisjonen er blant annet brukt til å erverve en kontrollerende eierandel i Neptune Subsea, som har kontrahert to IMR (Inspection, Repair & Maintenance) skip hos Sinopacific Shipbuilding i Kina. Skipene er av Ulstein SX 130 design og forventes levert i 1. og 2. kvartal 2010.

Pareto Private Equity har vært rådgiver for både Neptune Offshore og Neptune Subsea i forbindelse med emisjonen og finansieringen av Neptune Subsea.
Neptune Offshore ble stiftet i 2006 og er fra før disponent og eier en kontrollerende andel i Neptune Seismic som eier M/V SCAN Stigandi som er et seismikkskip som går på 10 års-kontrakt til SCAN Geophysical ASA.
– Dette er en viktig milepæl for den videre utvikling av Neptune Offshore. Markedet innen seismikk ser lovende ut i lang fremtid og med den forventede økte aktivitet innen subsea segmentet og på dypt vann, så vil våre to nye fartøy treffe et marked som er spådd en stor vekst i lang tid fremover, sier administrerende direktør Bjørn Endresen. – Våre planer inkluderer bygging av flere fartøyer innen offshore spesialskipsegmentet og over tid har Neptune Offshore ambisjoner om å bli en betydelig leverandør til den oljerelaterte næringen. Vi har i denne sammenheng også sikret oss opsjoner på bygging av ytterligere to skip ved Sinopacific, sier han
– I utviklingsfasen har samarbeidet med ingeniørteamet hos Ulstein Design AS vært meget bra, og sammen med det maritime leverandør-clusteret som er i regionen, har vi fått til de løsninger vi ønsker oss. Fartøyene skal bygges av Sinopacific Group i Kina, en verftsgruppering som vil ha bygget åtte fartøyer av Ulstein-design før våre fartøyer blir levert. Vi ser på Sinopacific som et kvalitetsverft som vi mener vil ta opp konkurransen også på kvalitet med norske verft. Vi håper og tror på et langsiktig utviklende samarbeide med Sinopacific, avslutter Endresen
Arbeidende styreformann Jan Borø sier at han er svært fornøyd med å lykkes med å finansiere Neptune Offshore og Neptune Subsea i et for tiden nervøst kapitalmarked. – Vi ser dette som et kvalitetstempel på prosjektet og en tillitserklæring fra investorer og banker til Neptune Offshore, og ikke minst er det et viktig grunnlag for Neptune Offshore’s videre utvikling og vekst, sier Borø.
De 88.8 m lange og 19 meter brede fartøyene er basert på Ulstein Design AS sitt X-bow design, en fartøytype som er blitt meget godt mottatt i markedet. I tillegg til å ha DnV klasse for DP II, Clean design og Comfort klasse, vil fartøyene være sertifisert for 68 personer og vil være utstyrt med subsea kran, moonpool, ROV-hangar etc. Fartøyene forberedt for operasjoner i polare regioner. De vil også bli utrustet med en katalysatorløsning som bidrar med store miljømessige besparelser ved at utslipp av Nox og Sox blir redusert med henholdsvis 80 og 97 prosent.

DEL