«Wavemark» skiftet navn flere ganger. Sist til «Grape One» som fremdeles (2022) seiler under dette navnet og er registrert på Malta. Tidligere ble begrepet solventtanker brukt om kjemikalietankere.(Foto hentet fra shipnostalgia.com)
«Wavemark» skiftet navn flere ganger. Sist til «Grape One» som fremdeles (2022) seiler under dette navnet og er registrert på Malta. Tidligere ble begrepet solventtanker brukt om kjemikalietankere.(Foto hentet fra shipnostalgia.com)

M/T «Wavemark» - solventtanker fra Ankerløkken Glommen

Skipsrevyen nr. 2/3-1972: Påny har Ankerløkken Verft Glommen A/S, Fredrikstad, levert et multipurpose solvent tankskip. Denne gangen til det tyske rederiet MT Wavemark Edwin Heyer Schiffahrtskommandittgesellschaft, Bremen.

Skipet har fått navnet «Wavemark» og er en videreutvikling av verftets tidligere serie av lignende tankskip. Dette var Ankerløkkens byggnr. 181 og ble levert 23. februar.

Skipet er holdt i underkant av 1600 br.t. med en dødvekt på ca. 3200 tonn. Det er bygget til høyeste klasse i Det Norske Veritas + 1A1 - Tanker for Liquid Cargo - IsC - EO. Videre har skipet høyeste klasse m.h.t. eksplosive og farlige laster, i sentertanker X-3, H-3 og i sidetankene X-3, H-2. Det er også bygget til See-Berufsgenossen-schafts regler.

Dimensjonene er:
Lengde o.a. 100,7 m.
Lengde p.p. 93,0 m.
Bredde p.sp. 14,6 m.
Dybde i riss 6,55 m.
Dypgående på full last er 5,85 m.

Tankpartiet består av i alt 15 tanker hvorav 6 sentertanker er bygget i syrefast stål. De øvrige tankene er ordinære ståltanker, behandlet med beskyttende Dimetcote. Hver tank er også utstyrt med en hydraulisk drevet neddykket lossepumpe.

Dekksmaskineriet består av et ankerspill, 2 stk. 2-tonns lastevinsjer og en 3-tonns capstan.

Hovedmaskineriet består av 2 stk. NOHAB 12 sylindret 4 takts dieselmotorer, hver på 2100 AHK som via reduksjonsgear og propellanlegget vil gi skipet en fart på 14 knop i lastet tilstand. For kraftproduksjon er installert 2 generatorer som blir drevet av fremdriftsmaskineriet. Dessuten er det installert en dieseldrevet havnegenerator på 85 kVA.

Fakta og historie

1971: Levert fra Ankerløkken Glommen Fredrikstad AS som «Wavemark»
1974: Nytt navn «La Bahia»
1989: Nytt navn «Stolt Bahia»
1993: Nytt navn «Wine 1»
1993: Nytt navn  «Grape One». Seiler fremdeles i 2022 under dette navnet og er registrert på Malta.
(Kilde: shipnostalgia.com)

Innredningen er arrangert over maskinrommet. Det er lugarplass for 18 mann samt los, og alle lugarer unntatt to stk. er 1-mannslugarer. Videre er det innredet bysse, 2 pantries og 2 messer samt sykelugar og behandlingsrom. All innredning er luftkondisjonert for tropefart.

All manøvrering foregår fra styrehuset, og skipet har tillatelse til å seile med delvis ubemannet maskinrom. Bromanøverkonsoll og hovedtavle er levert av Amund Clausen A/S, Porsgrunn.

Det elektroniske utstyret består av Decca radar, Simrad ekkolodd, mens det meste av det øvrige utstyret som peileapparat, radiostasjon med VHF og gyrokompass med auto-piloter av tysk fabrikat.

Brannvernutstyret omfatter CO2-anlegg, pulver-og vannslukningsapparater, samt et meget effektivt brannalarmanlegg.

Gudmor for M/T «Wavemark» var fru Saga Rej Johansen.