Clean Ocean konferansen skal avholdes i Haugesund i begynnelsen av november.

Ny Clean Ocean-konferanse setter fokus på forsøpling under havflaten

Haugesund blir på nytt vertskapsby for Norges eneste miljøkonferanse med fokus på marin forsøpling av havbunnen. 3.- 4. november samles flere av Norges fremste haveksperter, miljøpolitikere og bidragsytere innen marine ryddeaksjoner for å sette søkelyset på bærekraftige tiltak under havflaten.

Dumping av avfall i havet, og hvordan vi jobber for å løse dette enorme problemet, står på agendaen når Clean Ocean Conference arrangeres for andre gang den 3. og 4. november på Quality Hotel Maritimt i Haugesund, heter det i en pressemelding.

Konferansen vil også denne gangen sette fokus på dagens avfallsutfordringer i hav og elver, synliggjøre konsekvensene av marin avfallsforurensing, samt belyse eksisterende og kommende løsninger for å fjerne eller begrense avfall i havet.

På listen over årets bidragsytere står blant annet representanter fra Stortingets Energi- og Miljøkomité, Handelens Miljøfond, Hold Norge Rent, MARFO, Grieg Seafood, og Kartverket.

Miljøorganisasjonen har sammen med regionale dykkerklubber hentet opp over 300 tonn avfall fra havbunnen siden 2013.

Mørenot vil være til stede og presentere deres samarbeid med Boyan Slat i «The Ocean Cleanup», verdens største ryddeaksjon, og MEPEX vil presentere deres undersøkelse om mikroplast i Norge. Rydding av redskap som spøkelsesfisker, samt ny miljøteknologi, vil være viktig tema under konferansen.

Lang erfaring med undervannsrydding

Organisasjonen bak konferansen, Clean Ocean, arrangerte den første Clean Ocean Conference i 2020. Miljøorganisasjonen har sammen med regionale dykkerklubber hentet opp over 300 tonn avfall fra havbunnen siden 2013.

Styreleder i Clean Ocean, Åge Wee, er sammen med Lars Einar Hollund, Alexandra Lie og Frederik Finnes arrangører av Clean Ocean Conference 2023. Ambisjonen er å skape både nasjonal og internasjonal bevissthet rundt utfordringene knyttet til marin forsøpling.

Styreleder i Clean Ocean, Åge Wee

– Utfordringene rundt marin forsøpling har kanskje fått mer oppmerksomhet de siste årene, ikke minst med tanke på utfordringer med plast i havet. Likevel er problemet dessverre voksende både i Norge og internasjonalt. Vårt mål er at konferansen skal lede til engasjement både i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner, og at vi kan legge til rette for nye tiltak som løser utfordringer rundt marin forsøpling, sier styreleder Åge Wee.

– Vi ser også enorme problemer med «spøkelsesfiske» her i landet, da det ligger mye tapt utstyr på havbunnen som kontinuerlig dreper marine dyr. Vi trenger innsats fra flere hold for å få bukt med disse store utfordringene, avslutter Åge Wee i organisasjonen Clean Ocean.