- En går mot Verdensarvfjordene spesifikt for 2026, og jobber for å få inn nullutslippsteknologi innen den tid. Dette har vi jobbet med fordi vi vet at cruisetrafikken er i en eksplosiv vekst, og det har vist seg å ha negativ innvirkning på luftkvaliteten i fjordene våre, sier Hege Økland i NCE Maritime CleanTech (her avbildet på Hurtigbåtkonferansen 2018). Foto: Vibeke Blich.

Roser politikerne for innstilling om nullutslipp i 2026

Den 26. april ble det flertall på Stortinget for innføring av krav om nullutslipp fra turistskip og ferger i verdensarvfjordene når det er teknisk mulig, og senest innen 2026. Regjeringspartiene og Krf gikk sammen om vedtaket. – Dette vil være et svært viktig vedtak både for klimaet, og for den fremtidige konkurransekraften til den norske maritime klyngen, sier daglig leder i NCE Maritime CleanTech, Hege Økland til Skipsrevyen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NCE Maritime CleanTech med Økland i spissen, har lenge jobbet mot målet om en grønnere maritim industri, og håper vedtaket blir endelig (3. mai) og kan sette fart i infrastrukturen som muliggjør grønn fremdrift til sjøs.  

- En går mot Verdensarvfjordene spesifikt for 2026, og jobber for å få inn nullutslippsteknologi innen den tid. Dette har vi jobbet med fordi vi vet at cruisetrafikken er i en eksplosiv vekst, og det har vist seg å ha negativ innvirkning på luftkvaliteten i fjordene våre, sier Økland.

Redere som nå er i gang med å designe og kontrahere nye fartøy, må begynne å planlegge for et strengere utslippsregime i de norske fjordene, understreker hun.
- Viktig signal
- Det er et viktig signal vi ønsker å gi til næringen politisk. Det vil ha mange positive konsekvenser. Først og fremst på miljø og klima, men også i forhold til vår maritime leverandørindustri som ligger langt fremme på utvikling av miljøteknologi, poengterer Økland. Hun legger til grunn at dette vedtaket også betyr at en forplikter seg fra myndighetene sin side til å bygge ut blant annet ladeinfrastruktur som muliggjør at en kan gå på batteridrift inn i disse sensitive områdene.

Paradigmeskifte
Ifølge Økland er det ekstremt viktig å få på plass infrastrukturen for de nye energibærerne som kommer, både på batteri og hydrogen.
- En står i et paradigmeskifte. Skal en realisere det grønne skiftet som politikerne snakker om, så må en også ta den investeringen det er å bygge ut ny infrastruktur, og det vil jo et slikt vedtak forplikte myndighetene til å gjøre.

NCE Maritime CleanTech er opptatt av at vedtaket ikke bare skal gjelde verdensarvfjordene, men alle turistfjordene. Det er mye aktivitet i fjordene våre i dag, for eksempel i Hardangerfjorden. Får en inn nullutslippsteknologi på for eksempel oppdrettsanlegg. Da betyr et sånt vedtak at alle servicebåter kan bli elektriske. Og dette var jo tenkt i hovedsak på cruise men det gjelder jo for ferger og alt som går i disse fjordene.

- Jeg tror det er mulig før 2026, hvis en får på plass ikke bare infrastruktur til landstrøm, men og kapasitet til å lade batteriene disse båtene har om bord slik at de kan gå på batteri et stykke ut av havnene og inn i fjordene.  

Endelig avstemming i Stortinget skjer 3.mai. Innstillingen sier:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder, samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene når det er teknisk mulig og senest innen 2026».