Kystverket fornyer seg med hybridskip

"OV Bøkfjord", Kystverkets første hybridskip skal gå i tjeneste i Troms og Finnmark. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

Kystverket døper i dag sitt første hybridskip «OV Bøkfjord» – går alt etter planen er neste skip kontrahert innen året er omme.

– Bøkfjord er det tredje skipet i en fartøysfornyingsplan, men det første hybridskipet. Neste skip, som også vil være hybrid er i anbudsrunder. Hvis alt går etter planer signerer vi kontrakt på det før jul, sier Trond Røren, daglig leder i Kystverket Rederi.

Teknisk leder Kurt-Ivar Gram Franck forteller sier til www.skipsrevyen.no at pre-kvalifiseringsrunden på det neste skipet er unnagjort, og at fem verft nå har frem til 30. september med å levere sine tilbud.

Signering av kontrakt er planlagt å finne sted 22. desember.

-De fem er er Vard Breivik, Simek, Fitjar Mekaniske, Fjellstrand og danske Hvide Sande som leverte «Bøkfjord», sier Gram Franck.

– I vurderingen av anbudene vil pris vektlegges 35 prosent, miljø 25 prosent og brukervennlighet med 40 prosent, utdyper Gram Franck.

Røren forteller videre at det per i dag er større multifunksjonsfartøyer de vurderer hybridløsninger for, og at fartøysfornyingsplanen totalt vil omfatte seks til åtte nye skip.

– Det vil ta fire til seks år etter disse er ferdige til det siste skipet i fornyingsplanen er på plass, og vi høster med dette og det neste skipet erfaringer med hybridløsninger, sier Røren.

Han legger til at Kystverket er åpne for ulike miljøvennlige løsninger, men at denne gangen falt valget på batteri, grunnet tilgangen på strøm og ladestasjoner langs norskekysten.

Sparer 25 prosent drivstoff

Skipet som i dag skal døpes er i tillegg til et tradisjonelt fremdriftssystem med tre generatorer som genererer strøm, utstyrt med en stor batteripakke på 850 kilowatt, den største batteribanken som til nå er installert på et norsk fartøy av denne typen.

Skipsfører Vidar Kristoffersen følger med på batteribruken under prøvetur utenfor Ålesund 15. september. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim
Skipsfører Vidar Kristoffersen følger med på batteribruken under prøvetur utenfor Ålesund 15. september. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim

– Løsningen betyr at vi til sammen kan spare 25 prosent drivstoff, som igjen betyr at det forurenser mindre og krever mindre vedlikehold, sier Kystverkets prosjektleder for byggingen av det nye fartøyet, sier Gram Franck i en pressemelding fra Kystverket.

Inntjent på ti år

Kystverket forventer at hybridløsningen er inntjent i løpet av ti år, hovedsaklig på innsparinger i drivstoffbruk og vedlikeholdskostnader.

– Eksempelvis kan vi nøye oss seg med kun å ha én av de tre generatorene i gang når vi utfører oppdrag ute på sjøen, mens vi så bruker overskuddsstrømmen til å lade batterier. Batteriene bruker vi så til å utjevne toppbelastningene og til forbruk ved kailigge, slik at vi slipper å benytte havnegenerator, forklarer Franck.

Les omtale av fartøyet i neste utgave av Skipsrveyen.