Klaveness ut av selvlossersegmentet

Selvlosseren "Balchen". Foto: FleetMon.com

Klaveness ut av selvlossersegmentet – selger skip for 190 millioner dollar og forbereder kontrahering.

Et datterselskap av Klaveness Ship Holding AS i Oslo, Klaveness Selfunloaders AS har gjort avtale om salg av selvlosserflåten på fem skip. Kjøper er rederiets samarbeidspartner gjennom mange år, The CSL Group Inc i samarbeid med Algoma Central Corporation. Algoma overtar to skip, mens CSL tar to skip. Marbulk Shipping Ltd. overtar ett skip. Dette selskapet er eid av Algoma og CSL i fellesskap.

Administrerende direktør Lasse Kristoffersen hos Klaveness sier til Skipsrevyen at salget skyldes flere forhold.

– Vi har vært en tonnasjeleverandør til CSL International i mange år og ved siden av at salget har vært en bra forretning for oss er hovedformålet vårt å legge et finansielt grunnlag for videresatsing i shipping, fortrinnsvis innen spesialskip i tørrbulksegmentet der vi i mange år har hatt vår hovedsatsing, men vi er også involvert innen containerfarten og i kjemikalietank.

– Nå nærmer vi oss slutten på utvikling av en ny og veldig energieffektiv skipstype, en teknisk og kommersiell innovasjon, om du vil. Innen året regner vi med å være klar med bestilling av de første skipene, opplyser Lasse Kristoffersen.

Han vil ikke røpe for mye, men antyder at skipene blir i tørrbulksegmentet og svært energibesparende i forhold til dagens skipstyper. Trolig vil de bli bygget i Kina. Salget av dagens fem selvlossere gir totalt 190 millioner dollar i inntekter. Bokført gevinst er beregnet til 30 millioner dollar. Dette gir rederiet en pen økning i dets investeringskapasitet. På sikt kan det være snakk om å kontrahere flere enheter av den nyutviklede skipstypen uten av Kristoffersen ønsker å tallfeste antallet.

De fem selvlosserne som nå selges er;

MS «Barkald», 49.463 tdw bygget 2002

MS «Balder», 48.184 tdw bygget 2002

MS «Baldock», 75.569 tdw bygget 1981

MS «Balto», 71.900 tdw bygget 2013

MS «Balchen», 71.900 tdw bygget 2013

GetFileAttachmentBildet viser selvlosser-prinsippet.