Kronikk:

KV «Jan Mayen» nærmer seg, og en løsning må på plass.
KV «Jan Mayen» nærmer seg, og en løsning må på plass.

Nå må ikke Kystvakta settes i spill

Til høsten kommer Kystvaktas nye fartøy «Jan Mayen» til basen på Sortland. Det er det første av tre som skal erstatte sliterne i «Nordkapp»-klassen. Etter hvert som de nesten 140 meter lange skipet skal legge til, trengs mer plass enn Kystvakta har i dag.

Publisert

Sortland havn setter av kaiplass, og ønsker å løse det øvrige behovet med å legge ut ei 150 meter lang midlertidig flytekai sørover, inn i sentrum, som et alternativ for mindre båter. Man mener det vil bidra til et mer attraktivt, maritimt miljø i sentrum.

Flytekaia er allerede innkjøpt, men det er ikke selvsagt at man får legge den ut. Kommunedirektøren i Sortland mener nemlig at det vil være i strid med arealplanen for kommunen, og at den er tenkt lagt ut i et område med byggeforbud. Nå skal saka til formannskapet, som møtes på skjerm fredag.

Mye taler for at det er politisk flertall for å gi dispensasjon fra arealplanen. Men Statsforvalteren i Nordland har allerede signalisert at man ikke vil stille seg positiv til en eventuell dispensasjon og anbefaler at området reguleres – noe som kan ta inntil halvannet år. Så selv med et positivt dispensasjonsvedtak fredag, kan kaiplassene på nytt havne i uvisshet, mens KV «Jan Mayen» stadig nærmer seg, og en løsning må på plass.

Det er med andre ord lite tid og stort press for å finne ei løsning. Når man ikke har greid å belegge tampene for flytekaia, får det videre følger.

Da Sortland fikk kystvaktbasen for Nord-Norge – som i dag er den nasjonale basen – var det etter godt og solid politisk handverk fra gode politiske strateger i Sortland kommune. I dag settes Kystvakta i en vanskelig situasjon når Sortland verken har ei havn eller politikere som er i stand til å legge tilstrekkelig til rette og gi forutsigbarhet. Man har visst lenge at «Jan Mayen»-klassen ville komme, og behovene for kaiplass har ikke vært noen hemmelighet.

I dag er det grunn til bekymring. Det finnes nok av aktører som er ute etter å overta som vertskap for Kystvakta og gjerne tilbyr fasiliteter. Det siste Sortland kommune burde gjøre, var å skape en situasjon som rundt neste holme kan sette lokaliseringa av Kystvakta i spill.

Kronikken ble først publisert i Bladet Vesterålen.