Elisabeth Dragebø er ny styreleder i Maritime Bergen
Elisabeth Dragebø er ny styreleder i Maritime Bergen

Hun blir ny styreleder i Maritime Bergen

Elisabeth Drægebø er Maritime Bergens nye styreleder. Hun overtar stafettpinnen etter Ole Jørgen Eikanger og blir med dette den første kvinnelige styrelederen i Maritime Bergens historie.

– Det er store sko og fylle når jeg overtar som styreleder etter Ole Jørgen Eikanger, sier Drægebø i en pressemelding.

Hun ble valgt inn som ny styreleder ved akklamasjon på styremøte 1. juni. Drægebø er senior consultant i DNV Maritime Advisory, og har lang erfaring fra den maritime klyngen i Bergen.

– Vår næring er inne i en kjempespennende tid som både byr på utfordringer, men også mange muligheter. Vi har konkretisert vår strategi det siste året, som tydeliggjør vår misjon om å være en brobygger og samle klyngen i Bergensregionen og på Vestlandet, sier den nye styrelederen og fortsetter:

– Ved å fokusere på rammevilkår, kompetanse, samarbeid, synlighet og mangfold skal vi legge til rette for økt maritim verdiskapning både blant våre medlemmer og i klyngen for øvrig. Jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet med Maritime Bergen, og å lede det nye styret, sier Drægebø.

Ole Johan Eikanger, CEO i Norwegian Hull Club-selskapet Insurance Technology Solutions, trer ut av styret etter seks år, hvorav de tre siste som styreleder.

Ole Jørgen Eikanger er avtroppende styreleder
Ole Jørgen Eikanger er avtroppende styreleder

– Det er alltid vemodig å gå ut av et styre når leveranser er høyst tilfredsstillende. Samtidig er det en tid for alt. Maritime Bergen har lenge vært en sentral stiftelse for å fremme maritim næring i Vestland. Økende medlemstall og oppslutning rundt arrangementer viser at Maritime Bergen er mer relevant enn noen gang før, sier Eikanger.

– Maritime Bergen er først og fremst en brobygger og fasilitator, for å synliggjøre betydningen av maritim næring. Jeg har satt stor pris på å lære om bredden av maritim næring, representert gjennom Maritime Bergen sine medlemmer. Videre betydningen av å vedlikeholde kontakt med politiske miljøer og offentlige myndigheter, for å hjelpe medlemmer med generelle og konkrete saker. Jeg gleder meg å se fortsettelsen av Maritime Bergen, og ønsker sittende administrasjon, nytt styre og styreleder lykke til i tiden fremover.

Inn i styret kommer også Camilla Aadland som til daglig er kommunikasjonssjef i Norce.

Maritime Bergen er organisert som en stiftelse og har et bredt sammensatt styre som favner hele den maritime næringen på Vestlandet.

I styret sitter nå: