Stortinget sa nei til helseregister for sjøfolk

Torsdag behandlet Stortinget forslaget om etablering av helseregister for sjøfolk. Som ventet vendte helseminister Ingvild Kjerkol (AP) tommelen ned.

Publisert Sist oppdatert

Politikere fra samtlige partier bortsett fra Rødt deltok i debatten. Alle gav uttrykk for at de hadde stor forståelse for bekymringen som sjømannsorganisasjonene har reist for sjøfolks helse.

Flere trakk også frem den lavere forventede levealderen for sjøfolk, samt at sjøfolk synes å være mer utsatt for alvorlige sykdommer sammenlignet med andre yrkesgrupper.

FrPs Bård Hoksrud minnet om at det var FrP som i sin tid hadde bevilget de første pengene til Senter for maritim medisin i Bergen.

Helseministeren stod imidlertid på sitt og ville ikke opprettet et helseregister for sjøfolk nå.

Hun gjentok argumentasjonen om at helseregisterloven var ment for sykdomsgrupper, at sjøfolk ikke var en ensartet gruppe og at forskning på sjøfolks helse i stedet måtte gjøres ved frittstående forskningsprosjekter i etablerte registre etter samtykke.

SVs Marian Hussain minnet om at det var et samlet medisinfaglig råd som nå står bak forslaget om opprettelsen av et eget helseregister for sjøfolk. Forslaget fikk bare SVs og Rødts stemmer.

- For oss virker det som om alle er opptatt av sjøfolks helse, og da må det tilrettelegges for å sikre dette, sier Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sjømannsorganisasjonene og LO står samlet bak et slikt krav som støttes av fagekspertisen, og vi vil følge denne saken videre.

- Neste mulighet er Folkehelsemeldingen som skal legges frem før påske. Vi vil fortsette arbeidet for å få politikerne til å forstå nødvendigheten og verdien av dette tiltaket, sier Sande.

- Vi er egentlig veldig godt fornøyd med Stortingsdebatten der alle politikerne så klart uttalte at de er opptatt av sjøfolks helse og at at de har forståelse for problemstillingen, sier lege Jon Magnus Haga ved Senter for Maritim Medisin ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

- Derfor vil jeg først og fremst takke NSOF som nå har fått satt denne saken så høyt opp på dagsorden, slik at alle de politiske partiene og helseministeren må forholde seg til den. Det er håp så lenge alle politikerne uttrykker en felles forståelse for problemet. Da er det lettere å komme videre, sier Haga.

Les også: