Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund. Arkivfoto: Helge Martin Markussen

- Kjerkhol torpederer helseregister for sjøfolk

Vi er skuffet, dette er en hån mot norske sjøfolk, raser Hans Sande i NSOF.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget behandlet forslaget fra SV om å opprette et helseregister for sjøfolk den 24.november.

Til behandlingen forelå et brev fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol (AP) der hun blant annet skriver: «Helseregisterloven retter seg ført og fremst mot sykdomsgrupper og helsetjenester. Gruppen sjøfolk er uensartet og jeg vil ikke fremme et forslag om etablering av et helseregister for sjøfolk nå.»

Kjerkhol skriver også at kunnskap om sjøfolks helse kan hentes gjennom konkrete forskningsprosjekter av interesserte fagmiljøer i etablerte samtykkebaserte registre og stiller derfor spørsmål ved behovet for et slikt register.

Flertallet i komiteen stiller seg bak helseministerens avslag og tilrår ikke at det opprettes et slikt helseregister. SV og Rødt mener i likhet med Senter for Maritim Medisin i Bergen at det trenges mer kunnskap om sjøfolks helse over tid. Dermed er et slikt register viktig for systematisk innsamling av strukturerte data over tid.

Den endelige debatten om helseregisteret for sjøfolk skjer i Stortinget den 8. desember.

- Det er uverdig at vi må kjempe en kamp for å kartlegge årsakene til lavere levealder og hyppigere forekomst av alvorlige sykdommer hos sjøfolk enn i andre yrkesgrupper, sier en opprørt Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

- Medisinske fagmiljøer, eksperter på maritim medisin har tilrådd dette. Initiativet er støttet av LO og NSOF har kjempet for å få saken opp i Stortinget. Og så møter vi en kald skulder av helseministeren og komiteflertallet. Det virker som om politikerne ikke ønsker å bidra til økt kunnskap om sjøfolks helse og heller vil la det skure og gå, sier Sande.