NES kjøper DP-leverandøren Undheim AS

HAV Group gjennomfører oppkjøpet av Undheim Systems

HAV Group ASA fredag gjennomført oppkjøpet av Undheim Systems AS, som er en leverandør av dynamiske posisjoneringssystemer (DP) for skip. Undheim Systems skal integreres med HAV Groups datterselskap Norwegian Electric Systems (NES) for å utvikle semi-autonome og autonome løsninger for skip.

Publisert

– Vi er svært fornøyde med å erverve DP-teknologien som Undheim Systems har utviklet og kommersialisert. Vi planlegger å kombinere dette med våre egne smarte navigasjonssystemer for å levere løsninger som kontrollerer fartøy i alle hastigheter og muliggjør semi-autonom funksjonalitet, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group.

Undheim Systems AS har lykkes med å kommersialisere svært fleksible og konkurransedyktige DP-systemer for fartøy av alle størrelser, inkludert små arbeidsbåter. Hittil har Undheim Systems levert DP-systemer til omtrent 60 fartøy, inkludert fiskefartøy, arbeidsbåter og servicefartøy i oppdrettsindustrien og andre segmenter.

Ved å kombinere NES sitt navigasjonssystem Raven INS med Undheim Systems sin DP-teknologi, vil NES kunne levere løsninger som kontrollerer fartøy i alle hastigheter og muliggjør semi-autonom funksjonalitet.

Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA. Foto: Havyard

– Dette teknologioppkjøpet er et strategisk grep som akselererer HAV Groups planer om å tilby digital funksjonalitet som møter det globale maritime markedets behov for autonome skipsoperasjoner, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.

Undheim Systems vil samlokaliseres med NES sitt kontor i Egersund.

Kombinasjonen av teknologiene til Undheim Systems og Norwegian Electric Systems kan være en viktig brikke i arbeidet med å realisere planer om autonome fartøyer

– . Utvikling av en løsning for at ferger kan legge automatisk til kai er et av de første systemene som skal prioriteres, legger Remøy-Vangen til.

HAV Group ASA har avtalt å kjøpe 100 prosent av aksjene i Undheim Systems AS. Vederlaget er gjort opp delvis gjennom et mindre kontantbeløp og delvis gjennom aksjer i HAV Group ASA.