NTNU Ålesund.
NTNU Ålesund.

NTNU inviterer til prosjektmøte Grønn Kai

Stortinget vedtok i 2018 at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig og senest innen 2026. Stranda havnevesen har i forbindelse med krav opprettet et samarbeid med NTNU i innovasjonsprosjektet Grønn kai. Flere industri og offentlige partnere er med i prosjektet.

Publisert

Ambisjonen om utslippsfri ferdsel i verdsarvfjordene er positivt, men det er ikke realistisk å erstatte driftssystemene på dagens store cruiseskip med null-utslippsløsninger i løpet av fem-seks år. Slik teknologi finnes ikke i dag og kan heller ikke forventes å være tilgjengelig innen 2026.

Rundt 50/60 deltakere fra industri, turistnæring, offentlige representanter, NTNU-forskere og studenter vil delta på prosjektmøte rundt "Grønn Kai" på Sundebygget i Ålesund i dag, 8. september.

Midtveis i prosjektet

En konsekvens av særreguleringen kan i stedet føre til at utslippene, dvs. cruiseskipene, flytter seg til andre geografiske destinasjoner som ikke har de samme kravene.

- Grønn kai prosjekt startet i 2021 og skal være utover 2023. Nå er vi midtveis i prosjektet, og 8.septbember skal NTNU studenter presentere sine kreative teknologiske og praktiske løsninger, sier Irina-Emily Hansen, forsker og NTNU-kontakt for Grønn kai prosjektet, i en pressemelding.

Studentene har sett et nytt fleksibelt og skalerbart kaikonsept hvor en kan oppnå en effektiv strøm av fartøy til/fra kai, sikker på av/stigning og en infrastruktur til forsyning av fornybar energi.

Danne konkret grunnlag for beslutninger

- Konseptet innebærer også å sørge for et distribusjonssystem for Hellesylt og Stranda, som begge ligger utenfor verdensarvområdet, der en distribuerer passasjerer fra cruisebåter og ferge over til mindre og utslippsfrie fartøy, sier Hansen.

- Studentene har også sett på bærekraftige forretningsmodeller for Geiranger havnen og brukere av denne. Prosjektet skal danne et konkret grunnlag for beslutninger i kommunen og hos næringsaktører om hva som kreves av videre tilrettelegging, finansiering og forskning for å realisere kai-konseptet i Stranda, avslutter hun.