Gjev HRF-pris til Tomas Nesheim

Fra venstre: Ottar J. Aare, Jon Arne Helgøy, Lars A. Rødne, prisvinner Tomas Nesheim og Mats Martinsen.

På årsmøtet for Hurtigbåtforbundet ble HRF-prisen 2015 i dag tildelt Tomas Nesheim, Kolumbus AS.

Styreleder Mats Martinsen overleverte et maleri som er malt og levert av æresmedlem i HRF og kunstner Jan Willy Folgerø-Holm.

Motiveringen til prisen er følgende:

«Tomas Nesheim er fagleder – universell utforming og driftsleder båt i Kolumbus AS, det fylkeskommunalt eide selskapet som drifter kollektivtilbudet i Rogaland. Gjennom arbeidet sitt i Kolumbus gjør Tomas Nesheim en fremragende innsats for å fremme universell utforming. Ikke minst innenfor hurtigbåt har han påvirket oppdragsgivere, hurtigbåtverft og rederier til å finne gode, hensiktsmessige løsninger. Han fremhever at universell utforming handler om å endre tenkemåten til de som tar avgjørelser. Tomas Nesheim har en selvsagt, men stillfaren, autoritet innenfor fagområdet som samarbeidspartnerne setter stor pris på.

Han har gjennom arbeidet sitt fått både oppdragsgivere, verft og rederier til å erkjenne at ved gode, universelle løsninger muliggjør en at hurtigbåter kan brukes av store grupper mennesker som før var avskåret, eller opplevde unødige hindringer»
Komitéen for HRF prisen 2015 består av:

Mats Martinsen, styreleder HRF; Asle Strønen, redaktør Skipsrevyen; Siri Hatland, adm.dir. Fraktefartøyenes Rederiforening; Lars A. Rødne, styremedlem HRF og Ottar J. Aare, dir. HRF.

 

 

Fra venstre: Ottar J. Aare, Jon Arne Helgøy, Lars A. Rødne, prisvinner Tomas Nesheim og Mats Martinsen.