Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar.
Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar.

«Fugro Venturer» mobiliseres for å gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II

Oljedirektoratet fikk tidligere i år oppdraget om å utføre grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon.

Publisert

Nå mobiliseres fartøyet M/V «Fugro Venturer», som skal gjøre forundersøkelser i den østlige delen av Nordsjø II. Det skriver Oljedirektoratet.

Selskapet Fugro Norway AS fikk oppdraget med å samle inn og prosessere data tidligere i sommer.

- Mobiliseringen skjer i Aberdeen i Skottland i dag, 25. august. Vi møter våre representanter samt nøkkelfolk om bord på fartøyet, der får vi en omvisning og gjennomgang av utstyret om bord, sier geofysiker Lars Jensen, som har ansvaret for anskaffelsen.

Det skal samles inn grunnseismikk, batymetri og vannkolonnedata samt tauet magnetometer og sidesøkende sonar. OD fikk tilleggsbevillinger over revidert nasjonalbudsjett (RNB) til dette oppdraget.

Dataene som skal samles inn, er blir viktige i arbeidet med å lage utbyggingsplaner. De vil inngå som datasett for de aktørene som får tildelt tillatelser til å bygge ut.